שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

רוצחי הנשמות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

רוצחי נשמות

[הרב שלמה אבינר]


גירוש יהודי אנגליה, כאשר רבים הוטבעו בדרך. שני גירושים מצרפת. גירוש מאות אלפי יהודים מספרד ומפורטוגל. גירושים רבים מאירופה בימי 'המגפה השחורה' (האשימו את היהודים במגפת הדבר). גירוש מליטא וגירוש מרוסיה. גירוש יהודי סרדיניה וסיציליה. גירוש יהודי הונגריה וקולוניה, שטרסבורג ואוגסבורג, ברסלא ונאפולי.

ואל תחשבו שגירוש הוא סתם מעבר דירה. כולם איבדו כמעט כל רכושם. איבדו פרנסתם. רבים מתו או חלו בדרך.

כתב רבי יהודה חייט, ממגורשי ספרד, לאחר שהגיע לתוניס: "היינו אוכלים עשב השדה, ובכל יום הייתי טוחן בבית הישמעאלים בשתי זרועותי בעבור פרוסת לחם דקה מן הדקה, אפילו לכלבים לא היתה ראויה. ובלילה דבקה לארץ בטני-כרסי כרי. ומפני הקור הגדול שבסתיו, כי אין כסות בקרה, וגם לא היו לנו בתים להתאכסן בהם, היינו עושים חפירות באשפות שבתוך העיר, והיינו מכניסים גופנו שם" (הקדמה לס' מנחת יהודה ג א).

וכן כתב רבי שלמה אבן וירגה על גורלם של גולי ספרד: "אותם שהלכו לפיס, עברו עליהם שפטיו יתברך ובפרט הרעב הכבד. ולא הניחו אותם תושבי הארץ לבוא הערים, הן יתיקרו המזונות. ועשו בשדות אהלים והיו רועים עשבי השדה והלואי ימצאו, מרוב היובש אין דשא, לבד מעט מעקרי עשבים. ומתו שם בשדה עם רב, ואין קובר, כי לא היה כוח בנשארים מרוב חולשת הרעב. וביום השבת היו רועים בפיהם, מתנחמים שלא היו תולשים בידם. ואירע שם דבר, אשר כמוהו לא נשמע, כי בא ערבי אחד וראה נערה יפה מבנות ישראל, ולעיני אביה ואמה בא עליה, והלך לו. וכמו חצי שעה שב, ועם רומח שבידו תקע בבטן הנערה. אמרו לו: אי אכזר, למה כך עשית? והשיב, כי ירא, שמא נשארה הנערה מעוברת, ויהיה הנער בדת יהודים" (שבט יהודה 125 -126).

עלילת דם בנוריץ', עלילת דם במקלנבורג ובברסלוי. בדן, לאודה. בישופסהיים, פולדש, וולריס. קוטצינגן. אנגליה. טורינו. נאפולי. מגנצא. מנבן. אוברוזול. בופורד. בונא. טרויש. פוזנא. קראקא, ועוד ועוד.

כזכור, עלילת דם היא האשמה נוצרית שאנו רוצחים נוצרים כדי להשתמש בדמם לליל פסח ולטקסים אחרים, כיוון שאיננו יצורי אנוש, לכן אנו זקוקים למרקחות כישוף כדי להופיע חיצונית כאילו אנו בני אדם. כתוצאה מעלילת הדם, מאות יהודים עונו ונטבחו ורכוש רב נשדד.

"חילול הלחם הקדוש", בברעליץ, וברויטלינגן, בפאריס ובוצלאב ועד ועוד. זו האשמה נוצרית שיהודים השיגו את הלחם הקדוש, בו מתגשם ישו הנוצרי ומשמש לפולחן הנוצרי. ואז הם מתעללים בו בדקירות, רמיסת רגליים ושאר מעשי ביזיון, תוצאה: עינוי יהודים עד שחלק מודים, שרפת יהודים וגירושים.

עלילת זיוף המטבע באנגליה - השלכה לכלא, תלייה.

המרת דת באונס.

השמדת קהילות למאות.

מסעי הצלב.

פרעות

גזרות

ועוד...

במה דברים אמורים? בשני דברים:

דבר ראשון: כל המיסיונרים למיניכם, אולי אתם מוכנים לעוף מפה ולהניח לנו לנפשנו. על טענתכם שאנו מטמאים את ארצותיכם הנוצריות - עכשיו אנחנו בארצנו, אז למה אתם מזנבים בנו עד פה? עד כדי כך הגעתם לשפל אנושי?! לא די לכם במיליארד וחצי נוצרים שאתם צריכים לבוא לארצנו לשדל יהודים להמיר דתם?!

לכן הננו מזהירים אתכם, חדלו מיד! עם כל תקציבי הענק שלכם של מאות מיליונים ועם כל דרכיכם המתוחכמות! גם עם שמותיכם היפים כגון 'יהודים למען ישו' או 'יהודים משיחיים' - אינכם יהודים! לא על פי הלכה ולא על פי בג"ץ! אתם מיסיונרים!

דבר שני: יהודים יקרים, הפסיקו לקבל כסף מארגונים נוצריים, מיסיונרים או קשורים למיסיון. פסק מרן הרב קוק לגבי המקבלים כסף: "ערבים הם האנשים הללו בעד כל הפעולות השמדיות העלולות לצאת על ידי ההתקרבות השפלה הזאת" (אגרת הראיה חלק ד א/סא). וזאת גם אם יש להם שמות יפים כגון 'נוצרים אוהבי ישראל'. ודאי הם אוהבים, כמו שהזולל אוהב לאכול דג, כמו שהשיכור אוהב יין, כמו שהאונס אוהב את הנערה האומללה, כמו שהחיה אוהבת את הטרף - וגדול המחטיאו מן ההורגו.

רחקו, רחקו משודדי נשמות, מרוצחי נשמות.

חזק ונתחזק בנצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם.