שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

רב חדש לבית אל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: התפרסם בסרוגים שרב חדש מחליף את הרב בבית אל?

ת: חס וחלילה זה לא נכון. הוא מחליף את הגאון הרב זלמן מלמד שליט"א וגם אותי. עכשיו אין בית אל א' ובית אל ב', יש רק בית אל אחד.

ש: למה הרב הפסיק להיות רב?

ת: על פי חוק יצאתי לפנסיה לפני כמה שנים, והמשכתי בהתנדבות, והג"ר זלמן מלמד יצא עוד לפניי. וכן לגופו של עניין, טוב שיש רב חדש שיזרים דם חדש בעבודה זו.

ש: איך נבחר דווקא הג"ר אריאל בראלי מבין ארבעה מועמדים?

ת: אכן כולם צדיקים, כולם גאונים. צרות של עשירים במי לבחור Crisis of Choice. הציבור הוא שבחר, הרי זה רב עבור הציבור. כאשר שאלוני מה אני קובע, השבתי שאין לי זכות לקבוע, רק הציבור. כמובן, אני רשאי לומר דעתי, אך הציבור קובע. הזכרתי את דברי ערוך השולחן: "ומי שבא בעקיפין לדון שלא ברצון הציבור והציבור מוכרחים לשתוק מפני איזה טעם, הוא מצער את הציבור ואין קץ לענשו ,ועל כזה יש תיקון קדמונים מר"ת ורשב"ם וראב"ן וק"ו רבנים. וכן כל התמנות אסור לעשות לעצמו או לאחר שלא ברצון הציבור, ועיקר הציבור הן הבע"ב ההולכים בדרך התורה והת"ח יראי אלקים. והעושה כן לא יראה טוב בעוה"ז ובעוה"ב" (ערוה"ש חו"מ ג ט).

ש: איך הרב מסכם קרוב לארבעים שנות עבודה בבית אל?

ת: השתדלתי לעשות כמיטב יכולתי, ודאי רחוק מאוד ממה שהיה צריך.

ש: מה הרב יעשה עכשיו בחיים?

ת: ב"ה יש לי הרבה עבודה יומם ולילה גם בלי זה. כמובן גם ללמד תורה בישיבתנו עטרת ירושלים.

ש: האם הרב ממשיך לגור בבית אל? יש רבנים שמסיימים את תפקידם כרבנים ועולים לגור בירושלים.

ת: כן. אנו ממשיכים לגור שם. אנחנו שמחים שם.

ש: מישהו שישאל פסק מהרב, הוא יענה?

ת: אם זה עניין ציבורי, ודאי לא, ואני מבטל כל מה שאמרתי לעומת הרב החדש. ואם זה ענין אישי פרטי שלא נוגע לציבור, מותר לכל אחד לשאול מי שהוא רוצה.

ש: הרב מכיר את הג"ר אריאל בראלי?

ת: כן. צדיק וגאון וגדול וגיבור. הוא יביא ברכה.

ש: הרב יעזור לו?

ת: הוא לא צריך אותי. אבל, כמובן, אם יבקש, אשתדל.

ש: למה בכלל, הרב בחר להיות רב?

ת: לא בחרתי. למדתי מתמטיקה ואחר כך הנדסת אלקטרוניקה כדי להועיל לעם היושב בציון. עליתי לארץ לקיבוץ עם גרעין בני עקיבא. אחרי שירות צבאי במלחמת ששת הימים, החלטתי שאני חייב ללמוד בישיבה, אך לא למדתי כדי להיות רב, אלא מאהבת התורה בלבד. אחרי כמה שנים פנו אליי מקיבוץ לביא להיות שם, לא רב, אלא "מדריך רוחני". בקיבוצים התקשו למצוא רב, וכיון שהייתי קבוצניק, שמו עיניהם עליי. שאלתי את רבנו הרב צבי יהודה אם ללכת. השיב לי: לך. וכך התגלגלו הדברים עד היום.

ש: אז הרב מפסיק להיות רב קהילה?

ת: כן, על קהילת בית אל. אבל אני ממשיך להיות רב של כל כדור הארץ, כלומר רב קטן אחד מבין הרבנים מכל כדור הארץ המנהלים את כדור הארץ, ובמיוחד העם היושב בציון.

ש: ובסיכום?

ת: כשהגעתי להיות רב במושב קשת בגולן, למסיבה, הגיע הג"ר אברהם דב אוירבך ושאל מי יותר במעלה: אני הדל או הציבור שם. אינני זוכר מה ענה. כנראה אמר שניהם. אך לגבי בית אל, ברור שהציבור יותר במעלה ממני. אבל אנא שלא ישאלוני מי יותר במעלה: הג"ר אריאל בראלי או הציבור. אלו ואלו דברי אלהים חיים.

  • פורסם בשאילת שלמה 595

==
==