שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

רבנים בעד ונגד כניסה להר הבית - רשימה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

רשימת רבנים בעד ונגד כניסה להר הבית

[הגאון הרב שלמה אבינר, אתר סרוגים]


כאשר יש חילוקי דעות בין רבנים, נפסק בשו"ע חו"מ כה שהולכים על פי רוב מנין ורוב חכמה, כלומר רוב הכמות וכן עפ"י החכמים הכי גדולים.


מתירים עלייה להר הבית:

הרב יוסף אלבום

הרב ישראל אריאל

הרב משה ביגל

הרב אליהו בלום

הרב יצחק ברנד

הרב שלום גולד

הרב אבי גיסר

הרב אוריאל גנדל

הרב שמואל דוד

הרב דוד דודקביץ'

הרב צפניה דרורי

הרב רא"ם הכהן

הרב ארל'ה הראל

הרב אליעזר ולדמן

הרב אליהו רחמים זייני

הרב איל יעקובוביץ'

הרב דניאל כהן

הרב אלישמע כהן

הרב נחמן כהנא

הרב אליקים לבנון

הרב יצחק לוי

הרב חיים לויק

הג"ר דב ליאור

הרב יעקב מדן

הרב מנחם מקובר

הרב צבי עידן

הרב בן ציון עמר

הרב יוסף פלאי

הרב יאיר פרנק

הרב משה צוריאל

הרב בנימין יוסף קלמנזון

הרב יהודה קרויזר

הרב שלמה רוזנפלד

הרב משה אליעזר רניבוביץ

הג"ר נחום אליעזר רבינוביץ

הרב חיים רטיג

הרב שלמה ריסקין

הרב יהודה שביב

הרב שלמה שושן

הרב דניאל שילה

הרב יצחק שילת

הרב יהודה שלוש

הרב יהושע מרדכי שמידט

הרב אליעזר שנקולבסקי

הרב יצחק שפירא


אוסרים עלייה להר הבית:

הרב יצחק אבוחצירא

הרב שלמה אבינר

הג"ר יחזקאל אברמסקי

הרב אברהם אדלר

הרב יצחק סיני אדלר

הרב אליהו אריאל אדרי

הג"ר מאיר אוירבך

הג"ר שלמה זלמן אוירבך

הג"ר אברהם יצחק אולמן

הג"ר איסר יהודא אונטרמן

הג"ר מנחם יהודה הלוי אושפיזאי

הג"ר מרדכי אליהו

הרב ישראל אליזרע

הגרי"ש אלישיב

הרב יחיאל אפשטיין, האדמו"ר מאוזרוב

הג"ר יצחק אריאלי

הג"ר יהושע מנחם ארנברג

הרב ישראל בארי

הרב יוסף בבליקי

הרב אלי בזק

בד"צ דחסידי בעלזא

בד"צ דעדה החרדית

הג"ר אליהו בקשי דורון

הג"ר אליעזר גולדשמידט

הרב ישעיהו גולדשמידט

הג"ר שמאי קהת הכהן גרוס

הרב חנוך זונדל גרוסברג

הרב משה הדאיה

הג"ר שריה דבליצקי

הרב יהושע זעליג דיסקין

המהרי"ל דיסקין

הרב משה יהושע הגר, האדמו"ר מויזניץ

הג"ר עובדיה הדייא

הרב דוד חי הכהן

הג"ר חיים דוד הלוי

הג"ר שמואל הלוי ואזנר

הרב מאיר ואעקנין

הג"ר יצחק טוביה ווייס

הג"ר יצחק יעקב ווייס

הרב דב וולנר

הג"ר אליעזר וולדנברג

הרב עודד וולנסקי

הרב יעקב יצחק וכטפויגל

הרב אברהם ורנר

הרב שמואל ברוך ורנר

הג"ר שלמה יוסף זווין

הג"ר בצלאל זולטי

הגרי"ח זוננפלד

הג"ר יצחק זילברשטיין

הג"ר יעקב חי זריהן

הג"ר צבי טאו

הרב ברוך טולידנו

הג"ר יחיאל מיכל טוקצינסקי

הרב אהרן טייטלבוים, האדמו"ר מסטמאר

הג"ר יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסטמאר

הרב משה טייטלבוים, האדמו"ר מסטמאר

הרב יקותיאל יהודה טייטלבוים, האדמו"ר מסטמאר

הרב כ"פ טכורש

הרב שלמה טנא

הרב אברהם יוסף

הרב דוד יוסף

הג"ר יצחק יוסף

הרב משה יוסף

הג"ר עובדיה יוסף

הרב מרדכי יפה שלוינגר

הג"ר שאול ישראלי

הרב שלמה כהן

הג"ר דוד לאו

הג"ר מאיר ישראל לאו

הרב יעקב יהודה לבנון

הרב משה לוי

הרב משה לוין

הרב יעקב לנדא

הג"ר מאיר מאזוז

הרב יונה מצגר

הרב צבי מרקוביץ

הג"ר יוסף משאש

הג"ר שלום משאש

הג"ר אבידר נבנצל

הרב מרדכי נגארי

הג"ר יהושע נויבירט

הג"ר יצחק נסים

הרב אפרים סוקולובר

הגר"ש סלנט

הרב רפאל עבו

הרב סלמן חוגי עבודי

הרב יעקב עדס

הרב יקותיאל עזריאלי

הג"ר שלמה עמאר

הרב יהושע פיטוסי

הרב יעקב פינק

הג"ר צבי פסח פראנק

הרב אברהם יהושע צוקרמן

הרב יצחק קוליץ

הרב צבי קוסטינר

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק

הג"ר רפאל הכהן קוק

הרב שמחה הכהן קוק

הרב פסח קוקיס

הרב אליהו קושילבסקי

הרב יהושע קניאל

הגר"ח קניבסקי

הגרי"י קניבסקי הסטייפלר

הרב שמחה הכהן קפלן

הג"ר ניסים קרליץ

הג"ר שלמה קרליץ

הרב אשר קרשטיין

הג"ר אליהו דוד רבינוביץ

הרב שמואל רבינוביץ

הרב אריה לייב רביץ

הרב יוסף רודריגז

הרב יעקב רוזנטל

הגראי"ל שטיינמן

הג"ר אריה שטרן

הג"ר משה שטרנבוך

הרב עמיאל שטרנברג

הרב מרדכי שטרנברג

הג"ר אלעזר מן שך

הג"ר צבי שכטר

הרב בניהו יששכר שמואלי

הג"ר מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש

הג"ר אברהם אלקנה שפירא

הרב יעקב שפירא

הרב משה נחום שפירא

הרב יוסף שרביט

(אם דילגנו על תואר גאון לראוי, וכן אם דילגנו על רבנים שנקטו עמדה, אנא סליחה).


  • פורסם בשאילת שלמה 376