שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

רבנים אינם קוסמים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

רבנים אינם קוסמים

[הרב שלמה אבינר]


רבנים אינם קוסמים שיכולים להפוך עולמות ולפתור את כל הבעיות בעזרת ברכות. אמנם כתוב: "כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים" (בבא בתרא קטז א), ופירש "נימוקי יוסף": "מנהג כל מי שיש לו חולה מבקש פני הרב תופס ישיבה שיברך אותו" (שם) וכן כתב הרמ"א: "מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם שבעיר שיבקש עליו רחמים" (שו"ע יו"ד שלה י). אמת ויציב - אבל לא לחשוב שזה הכל, זה רק חלק. הכל הוא: "ותפלה ותשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה" (תפילת יום הכיפורים).

גם כוחו של הרב עצמו הוא מפני שהוא מתפלל, וכמו שאמרו חז"ל שהוא כל כך מצטער, עד שנעשה בעצמו חולה מזה (ברכות יב ב). כולם פונים לרב: "אנא, ברכה לרפואה שלמה"; "יש לי כאבים חזקים בגב"; "רוצה זיווג הגון וטוב, בחור ירא שמים מזרע צדיקים ואנשי אמת, בעל מידות טובות"; "זקוקים לפרנסה"; "הבת שלי אינה שומעת לי"; "להצילנו מהרהורי עבירה"; "לגאולה שלמה מהר"; "סייעתא דשמיא בכל התחומים"; "עליה במדרגות האמונה והביטחון בד' יתברך"... הפכו את הרב לרב-של-ברכות. אך דרך זו - שלא לעשות כלום ולחשוב שהרב הוא קוסם - איננה נכונה!

צריך תפילה ותשובה וצדקה! צריך לימוד תורה וקיום מצוות! צריך יראת שמים ומידות טובות! זה מה שאנו למדים בכל התורה שבכתב ושבעל פה. לזה אפשר בוודאי לצרף ברכה ותפילה מהרב - אך לא לחשוב שזה הכל, מין כפתור קסם. לא במילה אחת עפים לשמים, אומר רבי יהודה הלוי, ולא במילה אחת פותרים בעיה. צריך לעמול. בכלל, לא ראוי להטריח רבנים בתחומים שאינם מבינים. למשל, הם אינם רופאים. יתכן שצברו ניסיון רב בנדון ויכולים לתת כמה עצות, כמו כל אדם שצבר ניסיון, אך ודאי לא בתור רופאים. וכן הם אינם כלכלנים, אך גם בזה יתכן שיש להם חכמת חיים ויוכלו לתת עצה טובה, אבל לא בתור רבנים. וכבר התלונן "בעל התניא" על כך שאנשים מטרידים אותו בענייני העולם הגשמי, ענייני פרנסה, והרי אמרו חז"ל: שבעה דברים מכוסים מן האדם וביניהם במה אדם משתכר, ומלכות משיח מתי תחזור. וכמו שרב אינו יודע מתי יבוא משיח, כך אינו יודע ממה אדם יתפרנס, ומה שנאמר שנהנים ממנו עצה ותושיה - הכוונה בתורה (אגרות הקודש כב).

אכן, בזה יש לשאול רבנים בענייני עבודת ד' אם לגור במקום של תורה או לא (עיין אבות סוף פ"ו); אם לשלוח ילדים ללמוד בבית ספר תורני; אם לעשות חתונה מעורבת או נפרדת; אם ללמוד תורה או לקרוא עיתון; אם לדבר לשון הרע ולשקר, להעליב ולקלל - בכל התחומים האלה, הרבנים ממש מומחים וטובים.

הרב אינו מבין בקניית דירות ובהשקעות בבורסה אבל הוא יוכל לומר לך: אל תוציא יותר ממה שאתה מכניס, אל תחיה ביתרת חוב, לא מוסרי שתחיה מגמ"חים על חשבון אחרים - לכן אנא ממך אל תקנה מכונית וטלפון סלולרי. הוא לא מבין במכוניות אך היטב יאמר לך: ונשמרתם - סע לאט! אתה אפילו לא צריך ייעוץ איזה שם לתת לילד, העיקר שלא יהיה שם רשע, ולא שם בן לבת ובת לבן וכן שם מוזר שגורם מבוכה, אבל הוא יוכל לייעץ לך למען השפעה ברוכה על אופיו הרוחני של הילד שלא תחזיק בבית טלוויזיה, וידאו ואינטרנט - אלא תקבע עיתים לתורה.

אבל בהחלט הוא לא קוסם, הוא לא מבין הכל ואין זו חובתו לדעת הכל, אך הוא ישמח לעזור לך. ואתה, אנא קח אחריות!

אפילו בענייני ארץ ישראל אין לו תרופות פלא, אגב, גם למשה רבנו לא היו והוא לא הצליח למנוע את חטא העגל, וגם לנביאים לא היו, ולא הצליחו למנוע חורבן בית ראשון.

ארץ ישראל הוא מהדברים שמצריכים מסירות נפש. ויש לזכור שמסירות נפש אינה הבטחת נס. "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (ויקרא כב לב), "וכשהוא מוסר עצמו, מסיר עצמו על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושין לו נס שכן מצינו בחנניה מישאל ועזריה שלא מסרו עצמן על מנת הנס" (רש"י שם) ויהודי ?? אמר לחיילים: אנו נעשה את חובתנו "וד' אלהים את הטוב בעיניו יעשה" (חשמונאים ג ס).

זה טוב מאד שאתה מקיים "עשה לך רב" ושיש לך קשר אישי עם תלמיד חכם, אך העיקר אינו לנשק לו את היד, ולהיות דתי-לייט בלי שום התאמצות, אלא ללמוד מעצם האישיות שלך יותר מאלף שיעורים. ללמוד מידות טובות, ללמוד יראת שמים, ללמוד שקידת התורה, ללמוד חסד, ללמוד ואהבת לרעך כמוך.