שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

רבנו הרב צבי יהודה – מנהיג דור התחייה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

רבנו הרב צבי יהודה – מנהיג דור התחייה

[הרב שלמה אבינר]


לכל אדם תפקיד בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כותב הרמח"ל בספרו 'דעת תבונות', אפילו האדם הכי קטן, לא הופיע לשווא. אין לך אדם שאין לו מקום. וכאשר אדם נוצר, כותב מרן הרב קוק בפירושו על הסידור בסוף תפילת יום הכיפורים, סימן שהוא נצרך בעולם.

קל וחומר ביחס לאדם גדול, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. זה נאמר בכל הדורות, וקל וחומר בדור אחרון, דור של גאולה, כדברי הגאון מווילנא בסוף ספרו 'אבן שלמה'.

דורנו הוא דור חדש, דור של תחיית האומה. כל הדורות ידענו שהגלות היא זמנית, שהגלות בית קברות, אך בסופו של דבר הקברות ייפתחו, כדברי יחזקאל הנביא. כל הדורות ידענו שהגלות היא רקב נורא, רקב לאומי, שבסוף ד' יערה רוחו ממרום עלינו, כדברי הגאון מווילנא בליקוטים בסוף ספרא דצניעותא.

והזמן הזה הוא עתה. כך הורה רבנו הרב צבי יהודה. ולא מלבו אמר זאת, ולא מסתרי תורה אמר זאת, אלא מגמרא פשוטה, ברורה ומפורשת. "ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" (יחזקאל לו), ורש"י מסביר: "כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר". ואכן, הארץ נותנת פריה, נותנת ונותנת.

לכן נשלח רבנו הרב צבי יהודה, שליח אלהי מיוחד ללמד את האומה מהי תחייה, מהי אומה עצמאית בארצה על פי תורתה. הוא בא להזכיר נשכחות, וזאת הוא לימד בחמישה סעיפים, חמישה שהם אחד.

א. בניין הארץ. הוא הוא הקץ המגולה. וכדברי הרמב"ן בהוספה ד' לספר המצוות לרמב"ם, שלא נעזבהָ לשממה. יש ליישב את כל מלוא רוחב הארץ ולא להשאיר ממנה מקום פנוי. מצוה גדולה, מצות יישוב הארץ.

ב. שיבת ציון. מצוה גדולה על כל יהודי לגור בארצנו ולא בארצות נכר, ולעלות אליה במסירות. גם זה מוזכר ברמב"ן שם, אך התורה עצמה מלאה מזה, מפה לפה. כיוון שהארץ נותנת פריה, העם חוזר אליה מכל קצות העולם, כולל בעלייה הגדולה מרוסיה שעליה דיבר רבנו בביטחון מוחלט, על אף שבעיני רבים היא היתה חזיון רחוק. עלייה לארץ של כל היהודים מכל השיטות ומכל הזרמים, מכל הדעות ומכל הכיוונים. מצות ישיבת הארץ.

ג. הקמת המדינה. מצוה גדולה להקים מדינה, גם זאת מדברי הרמב"ן שלא "נעזביה ביד זולתנו מן האומות". ארץ בידי אומה – זה מה שקרוי מדינה. המדינה הזאת היא מצווה והיא הבטחה אלהית על ידי נביאי אמת ששוב נירש את הארץ. ויש להחיל ריבונות בכל מלוא רוחב הארץ, כותב הרב. כאשר נשאל רבנו: האם זוהי המדינה שחזו נביאינו? השיב: בדיוק זאת! כמובן היא אינה שלמה. נתאזר בסבלנות, נעמול יחד, ונתרומם כולנו יחד אתה. המדינה הזאת היא קידוש השם גדול, גם אם יש חילול השם, קידוש השם הנו הרבה יותר. מצות ירושת הארץ.

ד. צבא. מובן מאליו שבשביל להגן על מדינה יש צורך בצבא. הרי יש אויבים רבים מבחוץ ומבפנים. מצוה גדולה ללכת לצבא, כותב רבנו, במאמרו "מצות הארץ", לפני מלחמת השחרור, הכוללת גם לומדי תורה, ואין איש פטור ממנה. מצוה זו מתחלקת לשלושה חלקים, ככל דבר בצה"ל: הצלת העם, הצלת הארץ, קידוש השם הגדול.

ה. אחדות האומה. עמוד השדרה של כל תחיית האומה הוא אחדותה. אנו עם ולא אוסף של יחידים. ואעשך לגוי גדול. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אהבת ישראל כוללת את כולם בלא סייג ובלא הגבלה – כולם. ואהבת לרעך כמוך – ואהבת, בלי פלפולים ובלי עיקולים. גם מאבקים ציבוריים, מתוך אהבה, כתב רבנו במאמרו הראשן לציבור הרחב, "את אחיי אנכי מבקש": בלי הרמת ידיים, בלי ביזוי ובלי שנאה. כלומר אהבה במעשה, בדיבור ובמחשבה.

כל אלה לימד רבנו במשך כל חייו בלא לאות: בשיעוריו ובהדרכותיו, בספריו ובספרי מרן הרב שהוא ערך בעמל רב.

וכאמור, כל זה אינו חדש, אלא ישן נושן. אלא שנשכח מחמת הגלות. ועתה עם תחיית האומה, גם אותם חלקי תורה קמים לתחייה.

בהתחלה מרן הרב קוק היה אחד בדור ובעקבותיו רבנו, כי האב והבן אחד הם. ולאט לאט התקבצו תלמידים, התקבצו מקשיבים, ונעשו לעשרות, מאות, אלפים, רבבות, מאות אלפים, ועתה האומה מלאה מהם.

מחשבותיו של רבנו חדרו למוחות וללבבות רבים, הן של דתיים הן של חילוניים, הן של חרדים הן של ציונים. מחשבותיו ודעותיו, שאינם שלו אלא של תורת אמת, מרחפות באווירו של עולם באומה הישראלית, באופן מודע או לא מודע, ומבשמים את חייה, מרוממים ומיישרים. אך כמובן, הבדל גדול יש בין מי שמתהלך ביודעים לבין מי שמתהלך שלא ביודעים. ובמיוחד, כאשר עומדים מול מצבים קשים ומסובכים, המצריכים כלשונו של רבנו, עצבים של ברזל.

לכן אנו קוראים לכל אדם בישראל. לכל צעיר, לכל זקן, לכל איש עמל, לכל איש רוח: למד את דברי רבנו, התעמק בהם, הפוך בהם והפוך בהם, כי הכל בהם, כי שם מקור חיים. שם חבויה הנשמה של התחייה הגדולה של האומה השבה לחייה בארצה על פי תורתה.