שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ראש חודש (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות: הרב מרדכי ציון]


תענית בראש חודש

ש: יש בעיה להתענות בראש חודש?

ת: אסור. משנה תענית. שו"ע (תענית טו. שו"ע או"ח תיח א – מ"צ).


יום כיפור קטן

ש: מאיפה בא הביטוי יום כיפור קטן בערב ראש חודש? זו חובה?

ת: רבי משה קורדובירו מובא במשנה ברורה תיז סק"ד. אין זו חובה. רק הרוצה לנהוג.


ש: אפשר גם בלי לצום?

ת: כן. אך ידלג בסליחות את התיבות ששייכות לצום. ערוה"ש או"ח תקפא ד. אך מה שראוי לכל אחד הוא לעשות תשובה על כל החודש. מ"ב שם.