שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קשיים בארץ ישראל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ארץ ישראל צריכה חיזוק

יש התמהים על כך שבניין הארץ, הקמת המדינה ומהלך הגאולה בכלל, נתקל בקשיים. אבל האמת היא שאין כאן דבר תמוה, כי לימדונו רבותינו: "ארבעה צריכין חיזוק ואלו הן: תורה ומעשים, תפילה ודרך ארץ" (ברכות לב ב). דרך ארץ - כלומר, דרך ארץ ישראל.

מהו המובן של חיזוק?

לפעמים יש דברים בחיים שאין נוחלים בהם הצלחה, על-פי-רוב, לא כדאי להתעקש עד אין סוף אלא עדיף לסגת.

סטודנט למתימטיקה שהלימודים אינם מאירים לו פנים, אולי הסיבה היא שאינו מתאים למקצוע זה, אולי בלימודי הרפואה יעשה חיל. אין עניין להינעל דווקא על מתימטיקה.

המנעול מקולקל, וכבר שעה הנך מנסה לתקנו, חבל על הזמן ועל העבודה. זרוק אותו וקנה מנעול חדש בסכום פעוט. יש דברים בחיים שאין עניין להתעקש עליהם. לא הולך - עזוב!

חבל לכלות את האנרגיה במאבק חסר תכלית.

אולם יש דברים שאם לא הולך, הנחונו רבותינו, בכל זאת יש להתעקש, ומדוע? כי אלו דברים שאף פעם אינם באים בקלות, לכן צריך חיזוק, כלומר, התחזקות.

לימוד תורה אינו דבר קל. יש חושבים שאם אדם נכנס לישיבה, תוך זמן קצר הוא יהיה תלמיד חכם. אין זה נכון. קשה להבין וקשה לזכור. יש להשקיע הרבה עמל ויגיעה. אין לומר: אני כבר לומד שנים מספר ועדיין איני תלמיד חכם. צריך חיזוק.

גם אדם העושה מעשים טובים ועוזר לזולת, יש ותמורת זאת הוא חוטף סטירות של כפיות טובה, אז הוא מתייאש. אל תתייאש, המשך לעשות מעשים טובים וספוג את המחיר. "רק חזק ואמץ מאד לעשות ככל התורה הזאת" (יהושע א ז), בלימוד תורה ובמעשים טובים.

תפילה אינה דבר קל. אדם מתפלל ותפילתו אינה מתקיימת. המשך להתפלל "קוה אל ד'"! קיוויתי אל ד' אך אין תוצאות. אם כך "חזק ויאמץ לבך וקוה אל ד'" (תהילים כז יד). ואכן, לא בקלות זוכה המתפלל להארה פנימית של העונג הגדול של התפילה.

הדבר הרביעי הוא ארץ ישראל, כמו שכתוב "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלהינו" (שמואל ב י יב), כפי שאמר יואב בן צרויה שר הצבא (עיין רש"י ברכות לב ב, ד"ה דרך ארץ). ארץ ישראל אינה דבר פשוט להשגה, אלא דבר שנתקל בהרבה קשיים ולא בגלל זה צריך לוותר, אלא אדרבה, יש להתחזק. זהו מהלך ארוך.

"תניא, רבי שמעון בר יוחאי אומר: שלש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורין ואלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא" (ברכות ה א). לאו דווקא ייסורין במובן של סבל אלא - קשיים. יש צורך בהתגברות. גם עולם הבא הוא עולם אחר, פלנטה אחרת. וכן תורה וארץ ישראל.

לכן אם יש מפעל של ארץ ישראל שנתקל בקשיים אין זאת אומרת שאין זה מפעל טוב, אלא שיש להתחזק עוד יותר.

אם עתה יש קשיים בארצנו, שום דבר אינו משתנה, אלא רק דרגת הקושי, צריך יותר התאמצות, צריך להוסיף חיזוק.