שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קריאה לאדם בשמו - שאלות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


יהודיה עם אב גוי וסב אמה גוי

ש: איך קוראים לאישה שהאב שלה גוי וגם הסבא מצד האמא הוא גוי?

ת: על שם האמא. כמו בגמרא רבה בר בר חנה ורב מרי בר רחל.


בן יהודיה וגוי ואביו מתגייר

ש: ילד שאימו יהודיה ואביו גוי אח"כ התגייר, יכול להיקרא על שם אביו?

ת: כן. לגבי עלייה לתורה לא חייבים מן הדין לקרוא בשם האב. יש נוהגים לא לקרוא את שם העולה בכלל, ויש ספרדים שקוראים בשם הפרטי ושם המשפחה. וגם מותר בכתובה. בכתובה אסור לשקר, וכאן הוא לא שקר.


שמות עם שם ד'

ש: האם יש בעיה להזכיר שם של מישהו כשהשם כולל שם ד'?

ת: לא, כי זה לא שם ד'. כשאדם נקרא אריאל, אין הכוונה לומר שמי שעומד לפנינו הוא אריה של האל. השם הוא שם רגיל, לכן מותר לומר אותו בשירותים, מותר לכתוב אותו רגיל בלי מקף, מותר לזרוק אותו לפח וכן הלאה (וכן דעת הג"ר יעקב קמנצקי בס' 'במחיצת רבנו' עמ' רכא-רכב). מי שרוצה להחמיר - יכול להחמיר, אבל מן הדין לא חייבים. גם שם הישוב בו אני גר - בית אל - זה לא בית של אל. האל לא גר בבית אל, האל גר בכל מקום. לכן, לא צריך לקרוא לזה בית קל. כמו הסיפור על בחור ששאל בחורה בשידוך: "איך קוראים לך?". היא ענתה: "קוראים לי בתקה, ואני מבית קל.". "ואתה?" שאלה. והוא ענה: "לי קוראים קליקקו".

[והג"ר דוד כהן, ה"נזיר", שאל את מרן הרב קוק, האם מותר לקרוא בתו בשם צפיה, ומרן הרב הסכים. הרי היא הרבנית צפיה גורן, אשתו של הג"ר שלמה גורן – רשם מ"צ.]


שם וכינוי

ש: אם לאדם יש כמה שמות, כגון אברהם יצחק, האם יש חובה לכנותו בכל השמות, והאם אפשר להשתמש גם בכינוי כגון אבי?

ת: מותר לקרוא לחברו בשם מקוצר או בכינוי, בתנאי שאין זה גורם לו צער. הרמב"ם פוסק: "לא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו" (הלכות דעות ו, ח).