שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קצינים גויים בצה"ל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

התפטרות תא"ל עימאד פארס, טוב ליהודים?

שאלה: פורסם שתא"ל עימאד פארס הודיע על התפטרותו בגלל ששיקר בדיווח כאשר נתן לאשתו לנהוג ברכבו הצבאי. בעבר כבר היו מספר מקרים עם תא"ל זה בהם תקף שוטרים ולא ציית לחוק. נשאלת השאלה, האם בארץ ישראל, בעם ישראל, זה טוב שישרתו בצה"ל קצינים שאינם יהודים בדרגות כה בכירות? (הקצין הנ"ל דרוזי). מה אומרת על כך ההלכה?

תשובה: השאלה מחולקת לשני חלקים:

א. האם יש להדיח קצין בכיר בשל עבירות שונות? ודאי אסור לעבור על החוק וצריך להיות איש אמת. ק"ו אדם שיש לו תפקיד חשוב באומה, צריך משנה זהירות שהכל יהיה בו ישר. האם בשל עבירה כזו צריך לפטר?

צריך לשקול אם ישנה חלופה ראויה. הרשב"א בתשובותיו (ס' רלח) אומר שעל אף העבירות החמורות שהיו ליואב בן צרויה, שר צבא דוד, דוד המלך לא פיטר אותו, כי לא היה לו חלופה ראויה והיו צומחות מכך סכנות יותר גדולות. כלומר, הדברים הרעים שעשה יואב בן צרויה הם כאין וכאפס לעומת הסכנות מן האויב. הוא הדין כאן, יכול להיות שיש קצין בכיר שאינו ישר בכמה תחומים, אך הרווח שהוא מביא למדינה הרבה יותר גדול, והסכנות של האויב גדולות יותר מהסכנות שמביא הוא. מן הדין, צריך לפטר. אבל לפעמים, על פי חשבון התחלופות, צריך לשקול את הדבר. אי אפשר לתקן את הכל בבת אחת.

ב. האם זה ראוי שישנם קצינים בכירים גויים שישרתו בצה"ל? לא, הרמב"ם אומר בפירוש: בצה"ל - רק יהודים. לא מדובר רק לגבי קצינים גבוהים, אלא גם לגבי קצינים זוטרים. ולא קצינים בלבד אלא גם חיילים. אדם יהודי מחובר לאומה. אדם שאינו יהודי, החיבור שלו לאומה אינו כמו חיבור של יהודי.

הגמרא בקידושין (עו, ב) אומרת שהשירות בצבאו של דוד המלך היווה אסמכתא שהחייל הינו יהודי מיוחס. שואלת הגמרא: אבל צלק העמוני היה בצבא (שמואל ב כג, לז)? תשובה: הוא היה יהודי שגר בעמון. אבל אוריה החתי היה בצבא (שם פסוק לט)? תשובה: הוא היה יהודי שגר בחת. אבל אתי הגיתי היה בצבא (שם טו, יט)? תשובה: הוא היה יהודי שגר בגת. לכן, ברור שהיו רק יהודים בצבאו של דוד המלך.

אמנם הדרוזים המשרתים בצבא הינם באמת נאמנים והם מוסרים את נפשם, אך שאלות מסוג זה אי אפשר להכריע באורח פרטני, באורח אנקדוטי, נקודתי. השאלה הינה כוללנית: יש בצה"ל גויים, או אין בצה"ל גויים. הסדר הנכון הינו שלא יהיו גויים בצה"ל. אמנם, לדעת הרמב"ם מותר לתת תפקידים אחרים לגויים, מה שנקרא בימינו: שירות לאומי. בשירות לאומי הם וודאי מותרים, ואף חייבים.

כמובן, לא נבוא לשנות עכשיו את המבנה של צה"ל. אך זו שאלה עקרונית. אין בתשובה זו שום זלזול בהערכה הגדולה ובהכרת הטובה לכל החיילים הגויים שמוסרים את נפשם בצה"ל וגם נהרגים בעבור עמנו.