שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קצין בצה"ל - זה קשה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיר לקצין הישראלי

[הרב שלמה אבינר]

שאלה: אני קצין אך מהסס אם לחתום קבע. אני מוסר את הנפש בשביל האחרים, ומה אני מקבל בתמורה, כהכרת טובה? יריקות! יריקה א': לך לגרש יהודים מביתם בארץ. יריקה ב': לא ניצחת בלבנון. תוקפים אותי בתקשורת: אתה אחראי על מה שקרה. נכשלת.

מה שלא אעשה, אני לא טוב. מגרש-לא מגרש, אני חוטף. לוחם ככה-לוחם אחרת, אני חוטף. אתם יודעים חבר'ה, אני חוזר לאשתי ולילדי שקשה להם בלעדי. חבר'ה תסתדרו בלעדי. שלום לכם.


תשובה: ידידי, נעלבת? נכון, בצדק נעלבת, ובכל זאת הצבא אינו מתחיל בתוכניות האישיות שלך, אלא בצורך של עם ישראל. הרי אתה לוחם, אז אני שואל אותך: תהיה מלחמה או לא? - תהיה! אז מי יילחם? רודפי כסף ורודפי כבוד, או אתה, שיש לך מסירות?!

עוד דבר אשאל אותך: את המלחמה הקודמת ניהלנו בשטח אויב ובחרנו אם להיכנס או לאו. הייתכן שבמלחמה הבאה לא יהיה לנו הלוקסוס הזה? - יתכן! אז צריך קצין עם מוטיבציה, עם אידיאל, או לא צריך?

נעלבת? אז שוב אשאל אותך: מי מבין יותר טוב אם אתה שווה, אתה או התקשורת? - אתה! והרי אתה יודע שאתה חייל מעולה, קצין מעולה, אז למה אתה מתרגש מהתקשורת. להיעלב זה לוקסוס שאיננו יכולים להרשות לעצמנו בימים אלו.

הרי במלחמת לבנון האחרונה, לא היתה משימה ברורה ומטרה מוגדרת. הדרג המדיני גמגם, חסם וגלגל אותך ללוחמת שווא, נפגעי שווא, וביקורת שווא. במצב כזה, אי אפשר להגדיר ניצחון. זו בעיה מובנית.

אז אני אומר לך שאתה מעולה, אני אומר לך שבתוך התוהו ובוהו המלחמתי הזה, אתה ניצחת. אמר הגנרל דה גול, אחרי כיבוש הנאצים של צרפת: הפסדנו את הקרב אך לא הפסדנו את המערכה. ואני אומר לך: אפילו את הקרב לא הפסדת, אך בוודאי ניצחת את המערכה.

כי חוששני שגם בעתיד יהיו בלגנים מלחמתיים כאלה. אז ידידי, טוב שעברת את בית הספר הזה. היתה לך הזדמנות לגדול ולהתעלות, ועשית זאת. כי בעתיד נצטרך לקצינים כמוך עם רוח גדולה וחזקה.

אתה עושה מצוה גדולה, אתה מגן על העם, אתה מגן על הארץ, אתה מגן על כבוד המדינה הישראלית. אם יש במדינתנו מישהו שהוא עשר - זה אתה.