שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קלקול ליל שבועות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יהודים יראי שמים, מלאי געגועים לתורה, התרגלו מזה דורות לתיקון ליל שבועות, בו לומדים במסירות נפש עד עומק הלילה. אשריכם ישראל.

עתה, כבר כמה שנים, יש גם "קלקול ליל שבועות". במה דברים אמורים? מתאספים בצוותא, ארגונים דתיים (צוהר), רפורמים (התנועה הרפורמית), קונסרבטיבים התנועה המסורתית), חילוניים (קרן קשת), ועוד כל מיני טוטי-פרוטי Tutti-Frutti, כדי לעסוק בנושאין חברתיים, הלכתיים, תרבותיים, אישיים ואנושיים. באותו אירוע המכונה "התיקון הגדול בצוותא", מדברים רבנים, חוקרים, מרצים, אומנים וכולי'.

אז נזכיר ששבועות הוא יום מתן תורה, ולא יום סלט פירות. אלא הכנה למתן תורה מתוך יראת שמים. אין צורך לציין שבאותו לילה משתמשים במקרופון וברמקול, מפעילים תאורה וכולי. אין צורך לציין שגם מרצות נשים בלבוש לא צנוע.

לא זו התורה. תורה,זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים.

ואם הביטוי "קלקול ליל שבועות" אינו יאה, אפשר להשתמש בביטוי של הג"ר אהרן ליכטנשטיין: קירקס ליל שבועות. פעם הוא עיין במודעה של תיקון הושענא רבא, שכלל: שיעורים, התוועדויות, שירים והופעות, ואמר בצער: "זה לא הושענא רבה, זה קירקס רומאי".

גם אנו אומרים בצער: "זה לא תיקון ליל שבועות, זה קירקס יווני".

  • פורסם בשאילת שלמה 602