שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קיצוץ בתקציב הרבנות הצבאית - מכתב לשר הביטחון

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מכתב לשר הבטחון בעניין צמצום תקציבה של הרבנות הצבאית תשרי תשע"ו כבוד שר הביטחון - מר משה יעלון רוב שלום

הובא לידיעתנו כי צה"ל עומד לצמצם את מצבת כח האדם ביחידות "הרכות", ובמסגרת זאת לבצע קיצוץ גדול בתקציבה של הרבנות הצבאית אשר בהכרח יגרום לפגיעה קשה ביותר במערך הפיקוח על הכשרות בצה"ל, בבסיסים המרכזיים וביחידות השדה.

הננו פונים אליך לעת כזו שלא לפגוע ברבנות הצבאית, זאת מפני שלוש סיבות שכל אחת מהן מספיקה כדי להמחיש שהרבנות הצבאית היא יחידה הכרחית וחיונית לצבאנו ואין היא יחידה 'רכה' לעניין זה.

הרבנות הצבאית דואגת למזון כשר בצה"ל (ובאמת גם בזה היה מן הראוי להוסיף כח אדם). חלק גדול של חיילינו כולל חיילים דתיים שאוכלים רק כשר, וחלק נוסף גדול יותר כולל חיילים מסורתיים שאף הם אוכלים אוכל כשר. לא ייתכן שכל חיילינו אלו יהיו מנועים מלאכול כראוי מחשש לליקויים בכשרות, מה שיפגע בכח הלחימה שלהם וביעילותם הצבאית. כל זה מלבד הנקודה העקרונית, שבתור זרוע ממלכתית, על צה"ל להיות גוף השומר על הכשרות, כפי שהיה מאז הקמת המדינה.

משגיחי הכשרות, מלבד תפקידם זה, ושאר בעלי התפקידים ברבנות הצבאית, משמשים בשעת חירום כיחידות זיהוי וטיפול בחללים, תפקיד בעל חשיבות מבצעית, וגם בתחום זה הפחתת התקנים עלולה להיות בעייתית ביותר ולפגוע קשה בלחימה.

הניסיון הוכיח שנוכחותם ופעילותם של הרבנים הצבאיים מעוררת רוח של גבורה ואמונה ואחדות בליבם של רבים מחיילנו, והם המוצאים מסילות לליבם.


כבוד שר הביטחון אנחנו סומכים על חכמתך ותושייתך, להשפיע מהשפעתך הברוכה לחזק את הרבנות הצבאית ואת מערך הכשרות בצה"ל בימים אלו, ולא לתת יד להחלשתה חס ושלום. בכבוד וביקר ובהערכה רבה על פועלך המסור למען עמנו.

בברכה שלמה אבינר

פורסם בשאילת שלמה 414