שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קינואה- ברכות והדין בפסח (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה הברכה על קינואה, והאם שייך בו איסור קטניות?

תשובה: הברכה היא בורא פרי האדמה. קינואה אינה צומחת על העצים, היא צומחת ישירות על האדמה. לגבי השאלה האם היא קטנית או לא, קינואה באמת דומה לקטנית ולכן רוב היהודים נוהגים בזה כקטניות בפסח. אעפ"י שהיא אינה נראית כקטניות בבחינת הגדרת הקטניות, משום שהגדרת קטניות הינה גרעין בתוך תרמיל.

יש גם הסבר של הרב משה פיינשטיין שקטניות שלא היו קיימות מזמן שהוחל מנהג הקטניות אינן נכללות באיסור. לכן, רבנים מסוימים התירו קינואה בפסח לאשכנזים (ספרדים ממילא אוכלים קטניות בפסח). ברם, כיוון שרוב הרבנים לא התירו, א"א להתיר אא"כ הרב שלך מתיר ואתה הולך ע"פ רבך..