שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

קודם להיות בן אדם

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

קודם להיות בן אדם

[הרב שלמה אבינר]

אני צריך להשתפר בתחומים רבים, ואיני יכול להילחם בכל החזיתות בבת אחת. תפסת מרובה לא תפסת. אז כל שנה אני לוקח לי תחום מסוים שבו אני מתרכז. השנה החלטתי לא להוסיף בשבת, או בכשרות או בכוונה בתפילה, אלא להיות בן אדם, כלומר מוסרי יותר.

"לעולם יהא אדם", קודם יש להיות בן אדם. ואחר כך "ירא שמים בסתר ובגלוי" - וגם בזה, קודם בסתר, כדי שלא תהיה הצגה.

גם הצד המוסרי וגם הקדושתי, שניהם הנם אלוהיים. אבל המוסרי קודם לקדושתי, הפרוזדור קודם לטרקלין.

אני רוצה מאוד להתקרב לד', אני רוצה מאד להתקרב לפסוק "ד' מי יגור באהלך, מי ישכון בהר קדשך" (תהילים טו א). וזאת הדרך: "הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי ד' יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימוט לעולם" (שם ב-ה).

פעם שמעתי רב גדול מאמריקה שאמר: "לפני גלאט כוישר, יש להיות גלאט יושר". כאשר אני שומע על אנשים דתיים שרימו את מס הכנסה והיו מעורבים בשאר פרשיות כספים אפלות, אני כל כך מתבייש. כאשר אני שומע על אנשים יראי שמים השקועים בלשון הרע, שנאה, שקר, מחלוקות בזויות, צביעות, עלבונות - בא לי להתחבא תחת הבלטות.

אני לא יכול לומר "שמע ישראל ד' אלהינו ד' אחד", לפני שאמרתי קודם "אוהב את עמו ישראל", או "הבוחר בעמו ישראל באהבה". ובכלל, האר"י ז"ל קבע לא להתחיל להתפלל לפני שאדם יאמר: אני מקבל על עצמי "ואהבת לרעך כמוך".

מעשה ביהודי שרץ לתפילה לתפוס מניין. אחרי התפילה אמר לו רבי ישראל סלנטר: תוך כדי ריצה, אולי דרכת למישהו על הרגל - היה כדאי?

אני מכיר ישוב מכובד שמרבית תאונות הדרכים בכיוון היישוב, הן בדקות שלפני מנחה. זה כבר חמור יותר!

ועוד סיפור על רבי ישראל סלנטר שהיה לו יום השנה על אביו, אבל ויתר על היותו שליח ציבור למען יהודי שהיה לו יום השנה על בתו. שאלוהו: "ומה עם כיבוד אב?", השיב: "זה כיבוד אב הכי גדול!".

לכן החלטתי לעצמי: "החברים קודם!"

בדרך זו אגיע לקדושה.