שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

צניעות בנישואין (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון


מכנסיים לאישה

ש: אשתי החליטה ללבוש מכנסיים ואני כל כך מאוכזב ושבור. מה לעשות? מה לומר לה?

ת: אין לנו תחבולה מוכנה של אמירה משכנעת, אלא דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.


צניעות

ש: אני מאוד צנועה אך בעלי מעיר ומטיף לי מוסר על כל שערה שיוצאת מכיסוי הראש וכדומה, ואני נפגעת. מה לעשות? ת: אמרי לו שאת כבר לא ילדה באולפנא. וגם לא בכל האולפנות מעירים. אם צריך, דברי עם אשתי.


חיבה בין בני זוג

ש: האם מותר לבני זוג לגלות חיבה אחד לשני בנוכחות ילדיהם?

ת: טוב מאד, כל זמן שאין זה גורם להם מבוכה (שו"ת שאילת שלמה ד רפ).


נתינת יד לאשתו

ש: אשתי מאוד רוצה שנלך ברחוב יד ביד. האם אפשר?

ת: אסור לגלות סימני חיבה בין איש לאשתו ברבים. קיצור שו"ע קנב יא.


שיר השירים

ש: מותר לי להשתמש בפסוק של שיר השירים כדי לבטא אהבה לאשתי, כגון כולך יפה רעייתי?

ת: לא. זה ספר קודש ואין משתמשים בו חול. אז התורה חוגרת שק ואומרת: עשאוני בניך כמין זמר (סנהדרין קא. משנה ברורה תקס יד).

[ובשו"ת אגרות משה יו"ד ב קמב ערער על הניגונים המושרים על פסוקים ע"פ הגמרא בסנהדרין קא א. ונשאל הגרי"ש אלישיב על מה סמכו לשורר מילות הפסוקים. וענה שאם מכוונים לבטא בשירה את תוכן הפסוקים – כגון השיר "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" – מותר הדבר. וכמו שצדד ביד רמה שם שהאסור הוא כשמשורר בדרך שחוק, אבל המכון לשבח להקב"ה בדרך ניגון, שפיר דמי. סי' נעימות נצח, סנהדרין שם. ומובא בהגש"פ ישא ברכה עמ' 354 – רשם מ"צ.]