שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

צירוף חרש למניין

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

צירוף חרש למניין

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: התפרסמו בזמן האחרון החלטות רבני צוהר שאפשר לצרף למנין ולעוד דברים חרש ששומע בעזרת מכשיר או יודע לקרוא שפתים או יודע להוציא הברות מסוימות מפיו. האם זה מוסכם על ידי הפוסקים?

ת: כן. בלי להיכנס לפרטים, יש על זה תשובות רבות של גדולי ישראל, לגבי תפילות וברכות, מכירה וקנין, גיטין וקידושין (פסקי תשובות נה הערה 106. ולגבי ש"צ עיי"ש נג טז – מ"צ).

ש: מה זה שונה מהגמרא שחרש דינו כשוטה ?

ת: זה בגלל שהוא מנותק לגמרי מהחברה. אבל כבר כתוב בשולחן ערוך שאם שומע ואינו מדבר או מדבר ואינו שומע, מצטרף למנין (שו"ע או"ח נה ח – מ"צ). ובשו"ת שבט סופר (אה"ע סי' כא), כתב שלפני 150 שנה: "שמעתי מפי מרן אבא הגאון בעל כתב סופר זצ"ל, שלאחר שביקר בעיר וינא בבית הספר לחרשים אילמים, לפי בקשת הנהלת המוסד, ועמד מקרוב על סדר לימודם, היה מופתע לטובה ממה שראו עיניו מכל סדר לימודיהם והנהגתם, עד שעלה ספק בלבו אם אין דינם כבני דעת לגמרי שמחוייבים במצוות, ואמר לי שביקש מהמחנכים שם לקחת להם תפילין שיניחו אותם בכל יום". וכן כתבו פוסקי דורנו (הג"ר אליעזר דוד גרינוואלד אב"ד סאטמר בשו"ת קרן לדוד סי' כז. שו"ת מהר"י שטייף סוף סימן רלט. שו"ת יחוה דעת ב ו.מ"צ )

ש: ומה יהיה הדין אם יש חרש-אילם מאוד חכם, אבל אינו יודע לתקשר?

ת: אז בכל זאת יישאר אותו דין שאינו מצטרף (פסקי תשובות שם יד – מ"צ).

ש: אז אין הפסק הזה של צוהר משהו "מהפכני"?

ת: לא, הכל פסקים ישנים שהם רכזו. גם אין פסול בפסק "מהפכני", בתנאי שהוא מותאם להלכה, כפי שנפסקה על ידי הפוסקים. אך כאן, אין חידוש אלא סידור דברים בצורה מובנת.

ש: ובאופן כללי מה היחס לפסקים של צוהר? לקבל או לא?

ת: אין דבר כזה פסקים של צוהר. יש לבדוק כל דבר לגופו. צוהר אינו סנהדרין או רבנות ראשית לישראל שאנו מקבלים מהם כל דבר. וגם בצוהר עצמו, יש רבנים שונים עם דעות שונות. לכן כל פסק שיוצא מארגון צוהר, יש להתיחס אליו לגופו של ענין, ואם הוא נכון, אז קבל את האמת ממה שאמרה, כדברי הרמב"ם בהקדמת שמונה פרקים. וכאן לגבי חרש, אלו דברי אמת מבוססים על דברי גדולי הפוסקים.

ש: האם הרב עצמו היה שייך לארגון צוהר בעבר?

ת: לא. אבל בעבר לפעמים הזמינו אותי לשבתות שלהם.

ש: ובסיכום?

ת: יש לעשות כל מה שאפשר כדי להקל על חייהם של חרשים, וכמה שאפשר לכלול אותם בענייני הלכה של כולם, כמובן על פי מה שפסקו גדולי הפוסקים.


נלקח משאילת שלמה 418