שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

צו ד' או צו האלוף

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

צו ד' או צו האלוף

[באהבה ובאמונה]


שאלה: אם ד' אומר לנו להתיישב בכל מלוא רוחב הארץ, אבל האלוף אוסר – הלכה כמי? וכי בגלל איזה איסור פורמלי של הצבא לא נוכל לפעול למען ארצנו?!


תשובה: אין זה עניין פורמלי אלא עמוק שבעמוקים. ודאי ריבונו של עולם הוא בעל הבית של העולם והוא הקובע. כבר הסביר זאת מרן הרב קוק לנציב הבריטי שתמה: איך כבוד הרב תומך בעלייה בלתי חוקית? השיב לו מרן הרב: כאשר יש התנגשות בין החוק הלאומי לבין החוק הבין-לאומי, זה האחרון קובע. שאל הנציב: לא ידעתי שיש חוק בין-לאומי המתיר ליהודים לעלות לארץ? השיב לו המן הרב: התנ"ך הוא בין-לאומי.

אבל שכחת שהיום יש לנו כאן מדינה. או אולי אינך יודע מה זו מדינה? או אינך יודע שאותו ריבונו של עולם שאמר להתיישב בארץ, הוא שאמר להקים מדינה. גם זה היא צו ד'. אם כן, מדינה היא לא מה שבודדים מתיישבים בארץ, אלא עם, עם ישראל. הארץ הזאת אינה ארץ פרטית שלך, אלא ארץ של עם ישראל.

ואסור לריב עם עם ישראל. גם זה צו ד'. כאשר אתה רב עם האלוף, אתה רב עם עם ישראל, וקל וחומר עם צה"ל ועם כוחות הביטחון. זה רבנו הרב צבי יהודה, שאמר כי לריב עם חייל זה טרף כמו החזיר. חייל, זה עם ישראל, שוטר זה עם ישראל, שב"כ זה עם ישראל.

ואם יש דברים שאינם מוצאים חן בעיניך,זה בגלל שיש דברים שאינם מוצאים חן בעיניך בעם ישראל. וייתכן מאוד שאתה צודק בעמדתך, אבל זה עמנו. בתוך עמי אני יושבת. ייתכן שיש גם בך דברים שאינם מוצאים חן בעיני עם ישראל. ובכל זאת אתה שייך לעמנו.

זה הכלל – הכול עם עמנו. בתוך עמי אני יושבת.


  • פורסם בשאילת שלמה 372