שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

צבא מוסרי - צבא מנצח

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


[אתר סרוגים]


יש אזרחים כואבים ומאשימים את ממשלתנו על כך שהיא נוהגת בעדינות יתר עם אויבנו. אנו מבינים בליבם הכואב, גם אנו כואבים על ההרוגים, על הפצועים, על המוטרדים בחיים, על הנזקים הכספיים. אך, במחילה מכבודם, חייבים להבין שגם במלחמה יש מידרג תגובות, וקל וחומר בפעילות צה"ל של היום, שאינה מלחמה כמובנה המדויק אלא מבצע צבאי.

הצבא שלנו צודק בהימנעו ככל שאפשר מלפגוע באוכלוסיה לא מעורבת. אמרנו כמה שאשפר כי לפעמים אין ברירה, וכידוע אין דנים אפשר מאי אפשר. כמו כן אמרנו לא מעורבת ולא אמרנו צדיקים, אף על פי שיש גם ערבים ישרים והגונים, כלומר 7%. הרי לפני כמה שבועות, הליגה נגד השמצה פירסמה את ממצאיה ביחס לאנטישמיות בעולם. הגרועים ביותר הם ערביי יש"ע עם 93%. אם כן יש 7% הגונים, ובנוסף לכך לא כל אנטישמי הוא רוצח.

לכן בצדק צה"ל עסוק בסיכול ממוקד שהוא גם מוסרי וגם יעיל: מנהיגי חמאס ובתיהם, מפקדות, מחסני אמל"ח, אתרי יצורי רקטות, משגרים מוטמנים, מנהרות טרור ומנהרות הברחה. צה"ל אינו פוגע בתשתיות אזרחיות כגון דרכים וקווי חשמל.

לאיפוק הזה, יש שלוש סיבות: מוסרית, לאומית, תועלתית. הסיבה המוסרית היא כאמור להימנע מפגיעה בנפש שאינה הכרחית. למשל, בתורה כתוב שבעת מצור על עיר יש להשאיר דרכי מילוט פתוחים, ואחד הפירושים הוא טוהר נשק (רדב"ז, הלכות מלכים ו ז). וכן שאול אמר לקיני: "לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן אספך עמו" (שמואל א טו, ו), מה שדומה לנוהל צה"ל "הקש בגג", כלומר טלפון לאזרחים להתפנות מבית המיועד להפגזה וכן ירי טיל אזהרה קטן.

סיבה לאומית, כלומר מלחמה או מבצע צבאי חייבים להיות מוסכמים ע"י האומה כולה. הלוואי שבכל עניין היינו כאיש אחד בלב אחד, אך לצערנו אין זה ניתן, ולכן אנו הולכים אחר הרוב. אבל בעניין כה חמור כמבצע צבאי רחב, חיוני הוא שכולם יסכימו, ולא נגיע חלילה למצב שאלו יאשימו את אלו "אתם הרגתם את עם ד'".

סיבה תועלתית, כלומר התחשבות באמות המידה המקובלות בעולם התרבותי ביחס להתנהגות צבא, מה שנקרא בלטינית Jus In Bello כלומר חוק בתוך מלחמה. אנו זקוקים לעזרה ולתמיכה של אומות העולם. אין בזה שום חולשה ושום השפלה, אלא הכרה מציאותית שאמנם אנו מדינה עצמאית, אבל לא מדינה אוטרקית, כלומר מדינה המספקת הכל לעצמה. אין עתה בעולמנו אף מדינה אוטרקית, אפילו אמריקה. נזכיר לעצמנו למשל שבמלחמת יום הכיפורים תמה התחמושת וארצות הברית הם שסיפקו אותה בגשר אווירי.

לעומת זה החמאס אינו אנושי, אינו מוסרי, הוא ממקם את המפקדות שלו, את משגרי הרקטות, בלב אוכלוסיה אזרחית צפופה, בתי ספר, בתי חולים ומסגדים. כאשר צה"ל מפעיל נוהל "הקש בגג" הם אוספים אזרחים וקוראים להם לעלות לגג כדי להרתיע את צה"ל. הם אינם דואגים לאזרחיהם אלא משתמשים בהם כמגן אנושי. אכן חלאת אדם.

בסיכום: איפוק אינו חולשה, איפוק הוא מוסריות, איפוק הוא תיכנון מחושב, איפוק הוא גבורה.

חזק חזק ונתחזק.


  • פורסם בשאילת שלמה 347