שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

צבא המציק לבנות ישראל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: כיצד להתייחס לעתירה לבג"ץ נגד צה"ל בטענה שהוא פועל בניגוד לחוק ביחס לגיוס בנות ישראל? האם עתירה זו אינה מחלישה את צה"ל?

ת: אדרבה היא מחזקת את צה"ל. גם צה"ל חייב להישמע לחוק ולא לנהוג ככל העולה על רוחו, בניהול ראיונות וחקירות נגד בנות שאינן רוצות להתגייס לצה"ל. צה"ל אינו כת שלטת דקטטוריאלית המכונה חונטה, אלא צבא עם, לכן הוא כפוף לחוקים שקבע העם. העם קבע שבת מקבלת פטור מהצבא אם זה סותר השקפתה הדתית, ובתנאי שאוכלת כשר ולא נוסעת בשבת.

ש: אך על פי תורה חייבים לציית לצה"ל?

ת: לא כאשר הוא פועל נגד התורה. עיין רמב"ם הלכות מלכים ג ט. אדרבה, על פי תורה ,אסור לגייס אף בת, כי אין זה צנוע. אך לפחות שישמרו על החוק.

שיהיה ברור, אנו אוהבים את צה"ל, מכבדים את צה"ל, מעריכים את צה"ל, ונמשיך להתגייס לצה"ל ולמסור נפשנו בצה"ל. ולכן, אנו מתריעים שמה שצה"ל פועל נגד התורה ונגד החוק, אדרבה זה גם מחליש אותו. צה"ל צריך להיות צבא הגנה לישראל ולא צבא הצקה לבנות ישראל.

ש: מי אומר שזה מציק. צה"ל מפרסם שהרבה מאוד דתיות מתגייסות לצה"ל?

ת: על זה, יש שלוש תשובות. א. לצערנו הוא מזייף מספרים כוזבים. זה מאוד כואב, כי תפארת הצבא היא האמת ולא חלילה השקר. ב. מה שבנות מתגייסות, אין זה משנה את ההלכה, לא הבנות קובעות את ההלכה אלא אדרבה ההלכה קובעת עבור הבנות. ג. כל אלה מתגייסות מרצונן החופשי. אנו מדברים על בנות שמפעילים עליהן כל מיני אמצעי לחץ ומרמה כדי לגייסן בל כרחן.

ש: ואולי זה להיפך, שיש בנות לא דתיות שמנצלות את הפטור שלא כחוק, ומצהירות הצהרות כוזבות. צה"ל טוען שלמשל יש בנות שדורשות פטור אבל מבלות עם בנים ואפילו הולכות לחוף מעורב.

ת: זה לא קשור. התנאי הוא שהיא דתית במובן של שמירת כשרות ואי נסיעה בשבת, ולא יותר מזה. זאת הדתיות שלה, גם אם אינה כל כך צנועה, ולא צה"ל הוא המוסמך לקבוע עבורה שאינה דתיה.

ש: ומה יהיה באופן תיאורטי, אם באמת אינה דתיה ולמשל לא אוכלת כשר?

ת: זה לא המקרים שלנו. אבל באופן תאורטי, גם זה לא מתיר לגייס אותה בעל כרחה. פה זה לא טורקיה או צפון קוריאה ,שמגייסות נשים בכח. אם אדם עושה עבירה, אין אומרים לו: עשה עוד עבירה. עיין באריכות אגרת קידוש השם של הרמב"ם, שגם מי שעשה את העבירה הנוראה להתאסלם, אין זו סיבה למנוע ממנו להתפלל בבית הכנסת. כך חז"ל הגדירו: וכי מי שאוכל שום וריחו נודף יאכל עוד יותר שום ויהיה ריחו עוד יותר נודף (שבת לא ב). אך כאמור, מדובר בבנות באמת דתיות.

ש: בכל זאת נחזור למקרה התאורטי, שאז יצא שבת מנצלת את הפטור של דתיות מתוך תועלת אישית?

ת: אז מה? אז היא מקיימת מצוות לא לשמה, גם לזה יש ערך. וקל וחומר במניעה לא לשמה ,מלעשות עבירה . העיקר שלא תעשה עבירה. כידוע, גם לאדם חילוני, אסור לעבור עבירות. אך עוד פעם, מדובר בבנות דתיות. סתם מציקים להן בתשאול פוגעני ומשפיל, בחקירות חודרניות בפרטיותן, בהטלת חשד בהצהרתן בלי שום הוכחה, בשאלון עם שאלות לא לעניין, ובאי מסירת פרוטוקול שיאפשר ערעור. כל זה גם נגד החוק, "חוק כבוד האדם וחירותו".

ש: אז האם בת צריכה ללכת לבית הסוהר אם כופים עליה להתגייס?

ת: כן. לפחות בית הסוהר הוא נפרד, ונקווה שצה"ל לא יקים בתי סוהר מעורבים למצהירות דת.

אך בכלל, נקווה שמהר צה"ל יעשה תשובה, ויהיה צבא כולו טהור, כולו נקי, כולו ישר.

  • פורסם בשאילת שלמה 548