שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

צאתך לשלום ראש הממשלתנו, ויהי ד' איתך

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

צאתך לשלום ראש הממשלתנו, ויהי ד' איתך

[אתר כיפה]


צאתך לשלום לנאום בקונגרס

ראש ממשלתנו הנכבד.

אשרינו שיש לנו מדינה

אשרינו שיש לנו ממשלה

אשרינו שיש לנו

ראש ממשלה פיקח

ראש ממשלה אמיץ.

אמנם האיראנים טוענים

שהם מפתחים גרעין למטרות שלום

אך כל מנהיגי העולם יודעים

שהם משקרים

שהם מסוכנים.

לכן מדינות העולם

מפעילות מהלכים דיפלומטיים שונים

וכל מיני סנקציות,

אך התוצאות חלשות.

כמובן, אותן מדינות השפויות

כולל מדינתנו

אינן טומנות ידן בצלחת.

הן מוכרות מוצרים פגומים

שמשבשים את פעולת המתקנים

הן גם פוגעות במתקנים

בעזרת תולעות מחשבים

ופיצוצים מסוגים שונים.

גם מתנקשות באנשי מדע

השייכים לגרעין,

אך כל זה עדיין אינו מספיק.

כמובן מצידנו

אופציה צבאית היא תמיד אפשרות

אבל אינה פשוטה.

ובל נטעה,

הגרעין האיראני

הוא מסוכן לא רק לנו

אלא לעמים כולם.

אך הם חצי שאננים.

אבל ב"ה ראש ממשלתנו

הינו מציאותי ורציני, היינו גיבור ואמיץ.

---

ראש ממשלתנו!

אל תירא ואל תחת!

אל תיכנע מפני לחצים,

מבחוץ ומבפנים.

ודאי הנך יודע מראש

שכל מה שלא תעשה

יתקפו אותך לשונות רעים.

אם תיסע, יגידו – הוא מתגרה

אם לא תיסע, יגידו – הוא פחדן.

יש משל של הסופר

ז'אן דה לה פונטן

על הטוחן, בנו והחמור,

שהלכו בדרך וסחבו אותו בעל חיים,

טפשים, אמרו להם עוברי דרכים:

למה אינכם רוכבים? חמורים!

הושיב האב את בנו על החמור.

אמרו עוברי דרכים:

ילד חצוף! איפה כיבוד הורים!

התחלפו ביניהם.

אמרו הולכי דרכים:

אבא אכזר! מתעלל בבנו!

הלכו שניהם ברגל.

ושוב אמרו העוברים והשבים:

טפשים! חמורים!

אמר הטוחן:

מה שלא אעשה

תלעגו לי

אז אעשה

כחכמתי.

---

כן אדוננו ראש הממשלה

יומם ולילה נותנים לך פה עצות

עיתונאים, פוליטקאים ושאר האזרחים.

כי כולם יודעים את הכל.

אך כל מה שהם יודעים

גם הנך יודע

אבל אתה יודע

עוד כמה דברים, שהם לא יודעים.

אדוננו ראש הממשלה

לך בכחך זה

והושעת את ישראל.


  • פורסם בשאילת שלמה 378