שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת תזריע-מצורע - טעמי מצוות מילה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת תזריע-מצורע - טעמי מצוות מילה

[עריכה: יוסף אברמסון]


ידועה השאלה מדוע האדם לא נולד נימול? אם זה רצונו של הקב"ה אז שיוולד כך! אלא הקב"ה רוצה כי אנחנו נעשה זאת, שאנחנו נעמול. כך נאמר במדרש : "אשר ברא אלוקים לעשות" , פי' אשר ברא את העולם כדי שאנחנו נעשה.

השאלה היא למה להטיל על התינוק דבר שהוא יבכה. אמנם הוא לא בוכה הרבה. תינוק שיש לו סבון בעיניים בוכה יותר. אבל בכל זאת הוא בוכה! אלא זה נועד כדי שידע מראשית הופעתו בחיים כי החיים לא תמיד קשים אך גם לפעמים בוכים. הוא בכה והוא יבכה עוד.

בספר חובת הלבבות מובא כי מי שלא מקבל על עצמו את טעם הסם המר לא יוכל לעשות שום דבר. העולם זה לא לונה-פארק. רבינו תם מכנהו בספר 'השער': "גיא הצרות". כמובן אם הקב"ה היה רוצה היה מסדר לנו עולם שיהיה כמו לונה-פארק. כך אכן הוא עולם המלאכים רק שאנחנו לא מלאכים. בדרך של מאבקים, צרות וקשיים האדם מתגדל ומתעצם. לכן היה קשה במצרים ובמדבר כי מתוך הקשים האדם מתגדל.

כמובן יש דרך חלופית להגיע להבנה מתוך לימוד התורה. אבל גם מתוך הקשיים האדם מבין לבד, מבין למעשה מתוך המציאות. ב"ה בארץ ישראל אין הרבה קשיים אבל יש עדיין.


  • פורסם בשאילת שלמה 384