שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת תולדות: למי ד' שומע (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כתוב "ויעתר לו ד' " (בראשית כה כא). ד' שמע לתפילתו של יצחק אבינו ולא לרבקה אמינו (בראשית כה כא). מדוע? מפרש רש"י:" לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע". כלומר תפילתו של יצחק אבינו שווה יותר. אך יש להקשות מדוע. הרי צדיק בן צדיק זה טבעי ואילו צדיק בן רשע זו עבודה גדולה אז מעלתו גדולה יותר! תירצו בעלי המוסר כי הבן באופן טבעי מורד בהוריו. אז צדיק בן רשע זה קל למרוד בהוריו. אך צדיק בן צדיק, להיות כמו ההורים ולא למרוד בהם, זה מאמץ גדול.

  • פורסם בשאילת שלמה 520