שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת תולדות: יעקב איש תם (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"ויעקב איש תם ישב אהלים" (בראשית כה כז). על פי רוב אין התורה נותנת הערכות על האדם אם הוא תם או צדיק. זה אמנם קורה כגון "נח איש צדיק" אבל זה נדיר (שם, ו ט). למה? כי זה יוצא מהסיפור. אבל פה כתוב "איש תם" כי היה ניתן לחשוב כי אינו כן. כי הרי הוא רימה את עשיו עם הבכורה, רימהו גם בנטילת הברכה וגם עשה תחבולות עם לבן. אז הוא לא איש תם! אלא אתה טועה - הוא כן "איש תם". אם כן, מדוע עשה את הדברים האלה? כי הוא היה חייב לעשותם. עובדה כי רבקה אימנו אמרה לו לך תלבש את הבגדים "ועלי קללתך בני" (שם, כז יג). אם אבא יקללך - עלי תחול הקללה. הוא חשש לזה. לפעמים על האדם להתגבר על טבעו כמו כל מידה טובה שבעולם שהקיצוניות מזיקתה. לכן חייבים להודיע לך, היית יכול לחשוב כי יעקב אבינו אינו איש תם כמו שעשיו אומר: "ויעקבני זה פעמיים" (שם, כו לז). לא נכון! הוא איש תם, תם, תם. מה שעשה לפעמים דבר הנראה לא תם זה בגלל שלפעמים חייבים להתגבר בשביל אידיאל עליון, קדושה עליונה.

יה"ר שנזכה כולנו להיות תם.

  • פורסם בשאילת שלמה 626