שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת צו - סגולה לתשובה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת צו – סגולה לתשובה

[העריכה: יוסף אברמסון]


יש בפרשה שלנו סגולה. הרבה אנשים מחפשים סגולות. עד שיש שאמרו כי לבסוף במקום להיות "עם סגולה" נהפוך להיות "עם סגולות". אבל זו לא סגולה לכסף או להצלחה או לכבוד או למעמד או לשאר הבלים. אלא זו סגולה נגד החטא. זו בודאי סגולה חשובה!

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" (ויקרא ו ו). "אש תמיד" זאת האש הפנימית של אהבת ד', של צמאון לד', של געגועים לד'. כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל. והנשמה תמיד מתגעגעת לרבש"ע. היא בת אש שמימית. והאדם כן נכשל ונופל. הוא שואל את עצמו מאיפה יקח כח לטפס. מאיפה? מנשמתו. כי נשמתו היא משם, אש טהורה שבוערת. ועיין בכל הספר אורות התשובה המלא מזה.

חזק ואמץ בתשובה!


  • פורסם בשאילת שלמה 325