שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת פנחס- פתרון מחלוקות בדרכי שלום (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"ובני קרח לא מתו" (כו יא). אומר רש"י כי הרהרו תשובה בלבם למרות שהיו בעצה תחילה! זאת אומרת כי זו זכות גדולה מאוד לבני קרח שלא נמשכו בעצת אבותיהם. כי מחלוקת היא מחלה המדבקת את הבנים. כמו שראינו גם בפרשת קרח: "ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם" (טז כז). מפרש רש"י: "ונשיהם ובניהם וטפם" - בא וראה כמה קשה המחלוקת שהרי ב"ד של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות וב"ד של מעלה עד כ' שנה וכאן אבדו אף יונקי שדים". כלומר, רואים עד כמה חטא המחלוקת מדביק אף את התינוקות הקטנים. מכאן למדים כמה חשוב, במיוחד בין בני הזוג, לפתור הכל בדרכי שלום.