שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת עקב: ענישה שקולה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


[עריכה: יוסף ארבמסון]


"וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ד' אלוקיך מיסרך" (דברים ח ה). כלומר אם אתה לא מבין מה ד' עושה, יסורים נסתרות, תבין כי זה כמו אב המייסר את בנו. בא ללמד ונמצא למד. זה מלמד אותנו למה ד' מייסר אותנו ונמצינו למדים כיצד על האב לייסר את בנו. ד' מייסר אותנו לא משנאה. כמובן לא מתוך עצבנות אלא שזה לטובתינו. כך צריך לנהוג האב והאם כמובן לא בגלל שאנחנו מעוצבנים.

כלומר כל פעם שאנו מענישים לחשוב היטב האם זה נצרך. האם זה מתוך אהבה או בגלל שאנחנו מעוצבנים. לייסר זה לאו דווקא עונשים זה גם כל המגבלות בחיים. גם זה צריך לחשוב. האם אותם מגבלות זה בגלל שאנחנו אוהבים או שאנו רוצים שקט וכו' . צריך חשבון נוקב גם בשעת מעשה וגם בכלל. האם באמת צריך להעניש? האם אפשר להשיג בדרך אחרת? האם הדבר הזה באמת יועיל? הרבה חשבון נפש.


  • פורסם בשאילת שלמה 350