שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת נח: מצות פרו ורבו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת נח: מצות פרו ורבו

[עריכה: יוסף אברמסון]


בפרשת נח כתוב "פרו ורבו" (ט א). מסביר רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל ה"משך חכמה", כי האיש מצווה על פרו ורבו ולא האשה. הכיצד? כי הקב"ה לא מטיל על האדם משימה בלתי אפשרית. הריון לפעמים זה קשה. וכן לידה. לכן הקב"ה לא חייב את האשה בפריה ורביה. אצל האיש זה לא קשה לכן הקב"ה כן חייב אותו. אבל אם האשה לא מחוייבת בפריה ורביה לא יהיו ילדים! אלא כנגד זה יש לה תשוקה לילדים. יש לה תשוקה להרבה ילדים והתשוקה מאזן לעומת הקשיים.


מדוע המשך חכמה מסביר זאת בפרשתינו? הרי מצוות פרו ורבו כבר נאמרה בפרשת בראשית! אלא שם היה לפני חטא אדם הראשון. אז לא היתה המציאות של "הרבה ארבה עצבונך והרנך" ו"בעצב תלדי בנים" (בראשית ג טז) – הקשיים. אז לא היתה בעיה לצוות הן את האיש והן את האשה. אבל אחרי החטא שלאשה זה קשה היא איננה מצווה בפריה ורביה אך יש לה תשוקה. הגדר נשאר הכי הרבה ילדים לפי היכולת.

  • פורסם בשאילת שלמה 360