שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת נח: מדרגות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־04:17, 12 בינואר 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

פרשת נח: מדרגות

[עריכה: יוסף אברמסון]


"נח איש צדיק תמים וכו' את האלקים התהלך נח" (בראשית ו ט). יש כאן שלוש מדריגות של נח, של אבי המין האנושי. אם הוא אבי המין האנושי ק"ו שהוא גם אבי שלנו.

קודם כל הוא "צדיק". מהי הגדרת צדיק אנו יודעים מספר מסילת ישרים. זה מי שלא עושה עבירות, עושה מצוות, ממלא חובתו. זאת החטיבה הראשונה של ספר מסילת ישרים. להיות צדיק או בלשון אחרת להיות "נקי", מדת הנקיות. מדת הזהירות אל תעשה עבירות. מדת הזריזות תקיים מצוות. מדת הנקיות פירושו גם עבירות שאינם נחשבים עבירות יש להימנע.

אחר כך הוא "תמים". תמים זוהי מדת התמימות המכונה במסילת ישרים "טהרה". שורש החסידות והעבודה התמימה. תמים הכוונה לשם שמים. לא מתוך חשבונות ואינטרסים. אע"פ שגם מי שעושה מתוך חשבונות ואנטרסים הגונים זוהי עבודת ד'! אבל עדיין אין זו עבודת ד' הנבחרת.

מדריגה שלישית "את האלוקים התהלך". זה כבר מדת החסידות , דביקות בד' . שמה שמעניין אותו זה ללכת ע"פ רבש"ע. זה לעשות את רצון ד' ולשמח את ד'. זה הכי חשוב ועליון. לסיכום נח היה בעל שלוש מדריגות זו למעלה מזו: צדיק, תמים, ומתהלך עם ד'.

אבל קודם לכל המדריגות הנשגבות הנ"ל נאמר על נח שהיה "איש". קודם צריך להיות בן אדם. כמו שאומרים בדרך צחות "לעולם יהא אדם...ירא שמים וכו' " . קודם צריך להיות בן אדם, להיות הגון, להיות עם מדות טובות. דרך ארץ קדמה לתורה...קדמה לכל.


  • פורסם בשאילת שלמה 299