שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת משה קצב (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אין בתורה חסינות אף לאזרח הרם ביותר. המצב שבו מלכי ישראל לא היו נידונים לא היה תקין, ולכן גם לא היו ראויים לשפוט אחרים. לעומתם, מלכי בית דוד היו נידונים ודנים אחרים. גם אזרח קטן יכול לתבוע את האזרח הראשון במדינה, אין משוא פנים. "לא תגורו מפני איש".

על פגיעה בנשים יש להעניש בכל תוקף, גם כאשר מדובר בפגיעה קטנה. הרמב"ם ב"מורה נבוכים" מסביר שאחת מאמות המידה לחומרת העונש היא תפוצת העבירה, ולצערנו סוג זה של עבירות הוא מאוד נפוץ. עוד אמת מידה היא חומרת העבירה, ופגיעה באישה משאירה אצלה טראומה נוראה לכל החיים. לכן, אין לרחם על אכזרים ואין לשתוק, אלא להתלונן אצל רשויות החוק.

יש לחוס על הקורבנות ולא על הפושע. אין לרחם על אכזרים, אלא יש לשדר שסוג זה של שחיתות וריקבון יביאו אותם על עונשם - לא רק במקרה חמור, אלא בכל הטרדה, שגם היא חמורה ועלולה להרוס את החיים.

אין בסיס ראייתי

אבל הכל כמובן - בתנאי שזו האשמת אמת.

אם המצווה הגדולה היא להילחם למען כולם, ובמיוחד למען הנשים - שכשליש מהן עברו איזו הטרדה – הרי אין עושים מצווה על ידי עבירה. זאת נקודת מוצא שכולם מסכימים איתה. יש צורך בבירור אמיתי, שלא לגרום עוול לא לכאן ולא לכאן.

באמירה "דינא דמלכותא דינא" מתכוונים לדין אמת ולא לעוול. כל מערכת משפטית חייבת לפעול על-פי אמת וצדק, ואף אומות העולם מצוות על כך. למען האמת והצדק, חייבים להיות מוּדעים לכך שאדם יכול לטעות - כולל בית המשפט וכולל בית דין רבני. יש הלכות כיצד דיין חייב לפצות את הניזוק במקרה של טעות, ואפילו סנהדרין עלול לטעות ועליו להביא על כך קורבן מיוחד.

קל וחומר במקרים שבהם אין בסיס ראייתי מוצק ואין ראיות חומריות ממש, אלא התרשמות השופטים מי דובר אמת - הנאשם או האישה הכואבת, הפצועה והפגועה. הרבה בנוי על הערכות.

טועים, קורה

כאן המקום לזכור את דברי סנקה הצעיר, שטבעו של אדם לטעות (ובלטינית – erare humanum est), וגם ראוי להוסיף את סיום דבריו: "perseverare diabolicun", כלומר "להתמיד זה שטני".

לכן, אין חטא ופשע לחשוב שבית המשפט טעה. גם שופטים הם בני אדם, ועובדה היא שיש אפשרות על-פי חוק לערער לבית משפט עליון, כלומר להעלות טענה שבית משפט טעה. אפילו על החלטת בית משפט עליון מותר להעלות ספקות. אין חוק במדינתנו הדורש שלטון על הדעות - ועובדה שגם בית המשפט העליון טעה פעמים מספר.

אשרי העם שאזרחיו ביקורתיים, מכבדים את מנהיגיהם ויחד עם זה מבקרים אותם. זה כבוד המדינה.