שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת מקץ - מלאכת בניית האחוה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת מקץ: מלאכת האחוה

http://video.maale.org.il/index.php/ser/show?vidid=135888 [עריכה: יוסף אברמסון]


"ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האיש" (בראשית מג יג). מה זה "ואת אחיכם קחו"? אלא לפניכן כתוב שרש"י מביא כי נסעו מן האחוה. "ויאמר האיש נסעו מזה" וכו' (שם לז יז). רש"י: "הסיעו עצמן מן האחוה". כלומר נפלה האחוה ועכשיו חזרה האחוה. כאשר אין אחוה מדובר שיש חילוקי דעות, זה מותר. אבל לא חילוקי לבבות. ק"ו בין איש לאשתו וכן בינם לילדים.

נכון כי גם צריכה להיות אחוה לאומה כולה. אבל מתחילים קודם כל מהמשפחה. כפי שמכנה זאת מרן הרב קוק: "האמון המשפחתי" שהוא האימון והאהבה בין איש לאשתו. מתוך האימון המשפחתי נגיע לאימון האומה כולה. כלומר לפני שמתחתנים צריך אחוה, צריך ללמוד הרבה בבית ספר לאחוה . מתוך כך עולים למדרגה יותר גדולה של נישואין. זו אחוה גדולה מאוד. אברהם אבינו מכנה את אשתו "אחותי" פעמיים וכן אצל יצחק אבינו. מתוך האחוה הגדולה הזאת של הנישואין לומדים אחוה לאומה כולה. ההיסטוריה התחילה שאח הרג את אחיו והיו עוד דברים כאלה. צריך לתקן את זה בהתחלה, עוד בין איש לאשתו. זו מלאכה גדולה אבל מאוד נעימה.

נלקח משאילת שלמה 419