שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת מקץ: אני אשם

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת מקץ: אני אשם

[עריכה: יוסף אברמסון]


בפרשת מקץ אמרו האחים "אבל אשמים אנחנו על אחינו " (בראשית מב כא). זו מדריגה של תשובה שהיא נדירה . רוב האנשים מאשימים את הזולת ולא מאשימים את עצמם. רוב האנשים אומרים כי מה שקורה לי הוא בגלל אשתי,בעלי, הורי,בני ובנותי. בגלל המועצה, המשטרה, המדינה, הממשלה, החילונים, החרדים וכן הלאה. כלומר האדם שבוי בדמיון.

מספר פעמים מוזכר בגמרא "שדים" ורבי יהודה הלוי מסביר כי שדים זו הפרעה בדמיון. גם הראי"ה ב"עין איה" ברכות מבאר כי אלו חיידקים בדמיון. כלומר הדמיון משטה באדם. לכן כיון שאלו חיידקים צריך לקחת תרופות. לוקחים את התרופות פעם פעמיים ביום בוידוי "אשמנו בגדנו" וכו'. לא אחרים אשמים אלא אני אשם . אדם לא צריך להקדיש מאמציו למצוא חסרונות אצל אחרים אלא אצל עצמו ולעשות תשובה. כמובן לפעמים יש גם ביקורת על אחרים. אבל צריך ליזהר מאוד בזה במיוחד בין איש לאשתו. הרבה ללמד זכות.


  • פורסם בשאילת שלמה 367