שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת מטות - לדבר בעדינות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת מטות: לדבר בעדינות

[עריכה: יוסף אברמסון]


"לא יחל דברו" (ל ג). רש"י: "לא יחלל דברו". אסור לחלל את דיבורו של האדם. זה דבר גדול וחשוב שאין לחלל את דיבורו של האדם. בודאי בתוך המשפחה אין לחלל את הדיבור. מה שמדביק בין בני הזוג במשפחה זה הדיבור. הדיבורים העדינים והטובים בין איש לאשתו. שאל ר' חיים מוואלוז'ין את הגאון מוילנא בספרו אורחות חיים כתר ראש: מה יעשה אדם אם יש לו לב שונה? יאהב אותו. כמו שכתוב "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" (משלי כז יט). כלומר אם הוא מתייחס בעדינות גם השני יתייחס אליו כך.

לפעמים יש מתחים בין איש לאשתו. מי צודק זה משני .הפתרון הפשוט הוא לדבר באהבה ובעדינות כנאמר "מענה רך ישיב חמה" (משלי טו א). לפעמים זה מתעצבן ולפעמים השני. בסדר, תורנות. אבל לא ליגרר. אלא להשיב בעדינות.


  • פורסם בשאילת שלמה 397