שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת מטות - החינוך יותר חשוב

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת מטות - החינוך יותר חשוב

[עריכה: יוסף אברמסון]


יש הבדל בין מה שביקשו בני גד ובני ראובן לבין מה שמשה רבינו הסכים (רש"י, במדבר לב טז).הם אמרו נבנה גדרות צאן וערים לטפינו ואילו משה רבינו אמר ערים לטף ואחר כך גדרות לצאן. כלומר שהם שמו קודם את הכלכלה ואחר כך את המשפחה. אבל משה רבינו שם קודם את המשפחה, את הילדים ואחר כך את הכלכלה.

בודאי שצריך כלכלה. בודאי שצריך לחם. "לא על הלחם לבדו יחיה האדם" אבל גם על הלחם. אלא הלחם הוא רק אמצעי ואילו המטרה היא חינוך הילדים. האשה עסוקה הרבה בחינוך הילדים במיוחד בגיל צעיר וזה מטביע חותם על כל החיים. זה יותר חשוב מהכלכלה! המטרה יותר חשובה מהאמצעי. גם האבא צריך להתמסר לחינוך הילדים. נכון שאין הרבה זמן וגם אין הרבה כוח. אבל בכל זאת זה הדבר הכי חשוב.


  • פורסם בשאילת שלמה 346