שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת מטות-מסעי: נשים נדרניות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"ואשה כי תדור" (במדבר ל ד). כל התורה כתובה בלשון זכר אבל היא כמובן כוללת גם את הנקבה. פה יש מקרים מיוחדים שכתוב בלשון נקבה אבל כמובן זה כולל גם את הזכר. מדוע? גדולי ישראל מסרו כי "נשים נדרניות הנה" (פלא יועץ, ערך נדרים). זו מעלה או חסרון? זה חסרון. כי אין לה מה לנדור. הרמב"ם מביא ירושלמי: לא דייך מה שאסרה התורה אלא שאתה עוד מוסיף איסורים נוספים (שמונה פרקים)? טוב שלא תדור ואם נודרים חייבים לקיים.

מדוע הנשים נדרניות? כי אצל הנשים יסוד הרגש חזק אצלן. הוא יותר חזק מהשכל. זה לא אומר כי לך יש יותר שכל מאשתך. אלא יכול להיות כי לך יש שכל 10 ורגש 7. לעומת זאת לאשתך יש שכל 1000 ורגש 1200! יסוד הרגש הוא דבר חשוב מאוד. אדם ללא רגש אינו בן אדם. ק"ו שאדם ללא שכל גם אינו בן אדם. בגלל יסוד הרגש לפעמים האשה גם נדרנית. לכן צריך להשתמש במעלות של הרגש ולא בחסרונות.

  • פורסם בשאילת שלמה 554