שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת כי תצא- מיהי האישה היפה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בתחילת פרשתינו אנו רואים נישואים לא מוצלחים של "אשת יפת תואר". תחילה הוא מעוניין אך בסוף שונא אותה ומגרשה. גם בנו נעשה בן סורר ומורה. מדוע הם לא מוצלחים, מה שורש הבעיה? אלא הוא חיפש אשה יפת תואר. רק חיצוניות. על זה נאמר: "שקר החן והבל היופי אשה יראת ד' היא תתהלל" (משלי לא ל). אין לאדם לחפש אצל אשתו יופי, וגם לאשה אין לחפש אצל בעלה יופי. כמו שכתוב במשנה כלה נאה וחסודה אפילו חיגרת וסומא (כתובות יז א) . כי בעיניו היא יפה. אומר המהר"ל לא בגלל שהיא יפה הוא אוהב אותה. אלא בגלל שהוא אוהב אותה היא יפה בעולם.

  • פורסם בשאילת שלמה 508