שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת כי תבוא: מה קודם- נישואין או רכישת מקצוע?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת כי תבוא: סדר הקדימה בנישואין ומקצוע

[עריכה: יוסף אברמסון]


בפרשה שלנו מופיע "אשה תארש...בית תבנה... כרם תטע" (דברים כח ל). קודם מארס אשה, אחר כך בונה בית ורק אחר כך נוטע כרם. זה לא סדר נורמלי. כך כותב הרמב"ם (דעות ה יא): "דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה ואח"כ יקנה בית דירה ואחר כך ישא אשה שנאמר מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו מי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה אבל הטפשין מתחילין לישא אשה ואח"כ אם תמצא ידו יקנה בית ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות או יתפרנס מן הצדקה וכן הוא אומר בקללות אשה תארש בית תבנה כרם תטע כלומר יהיו מעשיך הפוכין כדי שלא תצליח את דרכיך ובברכה הוא אומר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו". כלומר אדם צריך לנהל את ענייניו הכלכליים בחכמה. כך ראינו שהרמב"ם כותב בהלכות דעות (שם). אמנם זה לא עניינים קדושים, זה לא עניינים רוחניים אלא עניינים של כדור הארץ. אבל גם עניינים כאלה חייבים לסדר אותם בצורה הגונה. כי הם דברים אנושיים שגם אנו שותפים להם. צריך לסדר אותם בצורה נורמלית ולא באופן מוזר. יש מדריגה עליונה של תורה, של מדות טובות ושל קדושה. אבל קודם צריך להיות מסודר במובן האנושי. הרב קוק אומר על זה "הבסיס הארצי לנאצלות". הנאצלות הן החשובות ביותר אבל יש קודם להן בסיס ארצי.

אמנם בימינו יתכן והמציאות לא כל כך חמורה. בימינו אדם יכול להתחתן לפני שבנה בית. כי אפשר בשכירות. וגם יכול להתחתן לפני שיש לו מקצוע כי הוא יכול לעבוד בינתיים בעבודות מזדמנות. הכל לפי המציאות.

הרמב"ם מוסיף בהלכה הקודמת כי תלמיד חכם מכלכל דבריו במשפט (דעות ה י). כלומר תלמיד חכם מכלכל דבריו בתחום הכלכלי בצורה הגיונית.


  • פורסם בשאילת שלמה 404