שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת חיי שרה: איש ואישה הם אדם אחד (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כתוב בפרשתינו דבר עצוב אבל לא באמת מיועד להיות דבר עצוב. בגמרא שואלים האם מספידים אשה? עונה הגמ' מדוע לא? הרי ראינו כי חכם פלוני נהג כן לגבי אחותו. אלא שיש להקשותשובה: מדוע לחפש רחוק? הרי לנו דוגמא מפורשת מפרשתינו: "ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה" (בראשית כג ב)! מתרץ בעל התורה תמימה כי אברהם אבינו לא ספד את שרה אלא ספד את עצמו. כי אברהם ושרה הם אחד. ואם שרה אמנו מתה זה חלק ממנו שמת!

מהדבר העצוב הזה אנו לומדים את הדבר האמיתי. איש ואשה הם אדם אחד. כתוב בתורה "והיו לבשר אחד" (בראשית ב כד). לפי רש"י ע"י הילדים, לילד יש שני הורים. לפי הרמב"ן האהבה עושה אותם בשר אחד, אדם אחד. ככה אנשים צריכים להתייחס. לפעמים אדם אומר "אני בין הפטיש לסדן: הורי אומרים כך ואשתי אומרת אחרת. מה אעשה"? טעות! הוא ואשתו אדם אחד. ולאדם האחד הזה יש קשיים, בעיה שיש לפתור בכיבוד הורים. אבל שניים שהם אחד.

  • פורסם בשאילת שלמה 625