שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת חוקת: מצוה לעשות את רצון ד'

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת חוקת: מצוה לעשות את רצון ד'

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]


האם חייבים לקיים מצוה אע"פ שאינינו מבינים אותה? לדוגמא, פרה אדומה, אומות העולם צוחקים עלינו וגם יצה"ר לוחץ עלינו.

אלא שאע"פ שאין אנו מבינים את הטעם הפרטי, אנו מבינים את הטעם הכללי. אנו עושים את המצוה מפני שהיא רצון ד'. ולעשות את רצון ד' זה שיטה טוב. אנו סומכים על ד' שמה שהוא מצוה מה שצריך להיות.

מעשה בארבעה אירופאים שנסעו ברכבת. מתוך נימוס כל אחד הציג את עצמו. ד"ר שמידט, מדען, עוזר המלך. פרופ' בראון, כלכלן, עובד בשביל שר האוצר וכן הלאה. אמר הרביעי: שמי משה. ומה אתה עושה? עובד את ד'. במה? עושה הרבה דברים. קם בבוקר אומר מודה אני, נוטל ידים וכו'. זה שווה הרבה יותר מכל היתר!


  • פורסם בשאילת שלמה 282