שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת חוקת: לעזור ולא להוכיח

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת חוקת: לעזור ולא להוכיח

[עריכה: יוסף אברמסון]


חטא המריבה. משה רבינו אמר "שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים" (במדבר כ י). רבו הפירושים לביאור חטאו של משה רבינו. אומר ר' לוי יצחק מברדיצ'ב כי אנו היינו בצרה. לא היה לנו מים לשתות. לא היה מים לעדה (שם, כ ב). "ויקהלו על משה ועל אהרון". אמנם לא היו צריכים לומר "למה העליתונו" אבל היינו בצרה. מי שנמצא בצרה ועקב זה לא מתנהג כראוי לא צריך להוכיחו אלא לעזור לו. במקום התוכחה "שמעו נא המרים" היה צריך לעזור להם.

כך בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו. לפעמים בן הזוג נמצא בצרה ועקב זה מתנהג בצורה לא נכונה. לא צריך להוכיחו אלא לעזור לו. ק"ו לגבי ילדים. קשה להם ואז לא מתנהגים כראוי. צריך לעזור להם ולא לתת להם על הראש.


  • פורסם בשאילת שלמה 394