שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וישלח: מאבקו של יעקב אבינו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת וישלח: מאבקו של יעקב אבינו

[עריכה: יוסף עברמסון]


יעקב אבינו פגש את מלאכו של עשיו, "ויאבק איש עמו". יש מחלוקת בגמרא איך היה נראה מלאכו של עשיו- דעה א': כגוי העובד עבודה זרה . דעה ב': כתלמיד חכם (חולין צא א). וזו נראית סתירה בלתי מובנת! הרי תלמיד חכם וגוי העובד עבודה זרה בכלל לא נראים אותו הדבר! מסבירים תלמידי הגאון מוילנא שעלו לארץ, בספרם החשוב "דורש לציון"(עמ' רד): עשיו היה לסטים, אבל מבחוץ התחפש לת"ח. דבר זה הוא המסוכן ביותר: הצביעות!

זו הייתה הדרכתו של הגאון מווילנא לעולים לארץ: הדבר המסוכן ביותר זו הצביעות. מעשיו גלוי ניתן להיזהר, אבל מעשיו שמתחפש לא ניתן להישמר.

חזק ונתחזק להיזהר מן הצבועים ולא להיות מן הצבועים!


  • פורסם בשאילת שלמה 306