שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וישלח: להיזהר מן הצבועים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת וישלח: להיזהר מן הצבועים

[עריכה: יוסף אברמסון]


יעקב אבינו נלחם עם האיש "ויאבק איש עמו" (לב כה). מצד אחד הוא היה אדם רע שנלחם עם יעקב אבינו. מצד שני נראה לו כמלאך "כי ראיתי אלקים" (שם לא). זה מחלוקת בחז"ל. נראה לו כלסטים ונראה לו כתלמיד חכם. קושיה: כיצד אדם יכול להיראות גם כלסטים וגם כתלמיד חכם?! מסבירים תלמידי הגאון מוילנה שעלו לארץ באחד מספריהם כי היה לסטים מבפנים ותלמיד חכם מבחוץ. זו הסכנה הגדולה: הצביעות.

אדם מרמה את הזולת. מבחוץ נראה נחמד אבל בפנים הוא רע. צריך להיזהר מן הצבועים. אפילו ינאי המלך שהיה רשע אמר לאשתו להיזהר מן הצבועין. לא מן הצדוקין ולא מן הפרושים אלא מן הנראים מבחוץ כפרושים (סוטה כב ב).

ק"ו במיוחד בין איש לאשתו. לא צריך להיות צבוע. צריך להיות טוב מבחוץ וטוב מפנים. זה לא אומר שאם אדם טוב מבחוץ ורע מבפנים הוא צריך לגלות זאת. זה לא יקדם אותנו אלא יגרום צער. אלא צריך לתקן את מה שבפנים. להתאמץ מאוד.


  • פורסם בשאילת שלמה 365