שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וירא: מעלת הכנסת אורחים (מאמר))

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך" (בראשית יח ג). כאשר ראה אברהם אבינו את המלאכים הוא היה באמצע הדיבור עם ד'. לכן התחנן אל ד' שלא יעזבנו כי הוא צריך לרוץ להכנסת האורחים (רש"י, שם). מכאן אמרו חז"ל: גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה (שבת קכז א). אבל קשה להבין: מצד אחד בודאי הכנסת אורחים זה דבר חשוב וקדוש. אבל כיצד יותר מהקבלת פני השכינה? האם אין האורחים יכולים לחכות עד שיגמור? גם יש כלל העוסק במצוה פטור מן המצוה (סוכה כא א). גם כאשר אני עוסק במצוה קטנה אני פטור ממצוה יותר גדולה! לדוגמא: אם אני מדבר עם אדם קטן ובא אדם גדול - אני אומר לו: "חכה".

אלא מבאר המהר"ל כי הכנסת אורחים זה בעצמו קבלת פני השכינה. זה קבלת פני השכינה בפועל, למעשה. הדביקות האלוקית והשייכות האלוקית צריכה לבוא לידי ביטוי במידות טובות, בלב טוב. ולכן אין כאן שני דברים. קבלת הכנסת האורחים היא קבלת פני השכינה.

יה"ר שנזכה למידות טובות.

  • פורסם בשאילת שלמה 624