שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וירא: הוי זהיר בכבוד אשתך

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת וירא: הוי זהיר בכבוד אשתך

[עריכה: יוסף אברמסון]


"ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות" (יח ו). מובא בגמרא כי אברהם אבינו אמר סולת ושרה אמינו אמרה קמח מכאן כי אשה צרה עיניה באורחים (בבא מציעא פז א). היא קמצנית. קושיה: האם באמת האשה קמצנית?!

מסביר המהר"ל בחידושי אגדות כי דברי חז"ל שאשה צרה עיניה באורחים כוונתם כי כואב לה היחס של בעלה לאורחים. היא צודקת. כי כאשר בא אורח הבעל מתנהג יפה ומתייחס יפה אבל כלפיה שום דבר. אז היא מקנא ובצדק! היא רואה בזה עוול. כי לפחות תתייחס לאשתך כאל אורחת. אבל היא לא אורחת. היא סומכת עליך. על אחרים איננה יכולה לסמוך.

זה כמו דברי חז"ל "לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו כי דמעתה מצויה" (בבא מציעא נט א). הפירוש הרגיל היא שהאשה רגשנית. מסביר המהר"ל כי זאת איננה הסיבה. אם ניסה מישהו לפגוע בה, טוב, קורה בחיים . אבל אם זה בעלה שהיא סומכת עליו זה גורם לה לסערה.

מוסר הסיפור הוא כי היחס החברתי הגדול ביותר של האדם זה האדם כלפי אשתו וכמובן גם אשה כלפי בעלה.


  • פורסם בשאילת שלמה 361