שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וירא: גדולה הכנסת אורחים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גדולה הכנסת אורחים

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]


מנין לנו שהקב"ה אוהב את מי שעוזר למסכנים? מאברהם אבינו שדאג לאורחים היגיעים מן הדרך, מסכנים, כואבים ברגלים, מוכי חם, רעבים וצמאים.

אלא שאברהם אבינו היה מדבר באותו הזמן עם הקב"ה, עם השכינה. וכאשר ראה מרחוק את האורחים אמר להקב"ה לחכות ורץ לקרוא להם! התנהגות מוזרה הדורשת הסבר!

חכמינו מתרצים: "גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה (שבת קכז א). אולם עדיין קשה. אבל עדיין לא מובן מדוע הכנסת אורחים אכן חשובה יותר משיחה עם רבש"ע?! הרי גם כאשר מדברים עם פלוני אין זה נימוסי פתאום לפנות לשיחה עם אלמוני. כל שכן כשמדברים עם ד'!

עונה המהר"ל מפראג שמצוות הכנסת אורחים היא בעצמה הקבלת פני השכינה. זה אותו ענין. אתה לא עוזב שיחה עם ד' ועובר לעסוק בענין אחר. אלא אתה ממשיך את הקשר עם השכינה במצוות הכנסת אורחים. כי זה מה שד' רוצה עכשיו שתעשה.


  • פורסם בשאילת שלמה 251