שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וירא- עיקר החינוך ע"י דוגמא אישית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו " (יח ז). מה נתן אל הנער? רש"י: "כדי לחנכו במצוות". אז למה לא נתן לו גם את יתר מעשי הכנסת האורחים? אלא הסבירו כי במעשה זה הוא חינכו למצוות. לא על ידי דיבורים אלא על ידי שבעצמו רץ תחילה אל הבקר. בזה הוא חינך את הנער. כי עיקר החינוך וההשפעה אינו מה שמדבר אלא מה שעושה בעצמו, כפי שמובא באריכות בס' אדר היקר.

  • פורסם בשאילת שלמה 518