שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויקרא: לדבר מקרוב

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת ויקרא: לדבר מקרוב

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]


מניין יודעים כי אין לדבר מרחוק עם מישהו בצעקות אלא יש לגשת אליו ולדבר עמו מקרוב או לקרוא אותו? מהתורה בה נאמר: "ויקרא אל משה, וידבר ד' אליו" (ויקרא א א).

למרות כי "קול ד' בכח" (תהילים כט, ד) ואין מעצור מרבש"ע לדבר ממרחקים, זו הדרכת דרך ארץ לקרוא ולדבר מקרוב.

גם נימוסי המדינות ישראל שוללים זאת, משום חדירה לצנעת הפרט. אל מטריד את כל העולם כשאתה מדבר בצעקות עם פלוני. גם אל תצעק בטלפון הסלולרי, ואל תכריח את כל סביבתך להקשיב לפרטי שיחתך.


  • פורסם בשאילת שלמה 270