שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויקהל - סוד המראות הצובאות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת ויקהל – סוד המראות הצובאות

[עריכה: יוסף אברמסון]


בסוף פרשת ויקהל מדובר במראות הצובאות (לח ח). "מראות" זה מראה שרואים. “הצובאות" רש"י מסביר כי צבאות ישראל, כל עם ישראל, כל הס' ריבוא, נבנו בזכות המראות האלה. רש"י מסביר באריכות שלא כדרכו לקצר, קיצור מירבי. אבל כנראה שפה הוא מחזיק את הנושא הזה כבעל חשיבות עליונה. לכן הוא ראה צורך להאריך.

אם כן מדובר פה בנשים צדקניות שהם הצילו את עם ישראל. המצב היה כמובן מאוד קשה. הגברים היו שבורים לגמרי ולכן היה חשש כי הכל יחרב. אבל ב"ה החזקנו מעמד בזכות הנשים הצדקניות.

מה הן עשו? היה להן מראה ובמראה היו מסדרות שתהיינה יפות עם הבעלים. כך היה שלום גדול בין איש לאשתו, אהבה ואחוה וכח, עוז ועוצמה. מזה נולדו ילדים ומזה נולד כל עם ישראל!

אלה הם המראות הצובאות. בתחילה אמרו כי משה רבינו לא רצה לקבל אותם לביהמ"ק. כי יופי חיצוני זה לא דבר חשוב. הם עשויים ליצה"ר. אמר לו הקב"ה שהוא צריך לקבל. פה זה לא ליצה"ר. פה זה ענין אחר. ומשה רבינו קיבל.

זה הנשים הצדקניות שהחזיקו את הבית בכוחם, בגבורתם ובאומץ לבם.


  • פורסם בשאילת שלמה 322