שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויצא - שכנוע ולא בכפיה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו" (בראשית לא ד) השל"ה הקדוש לומד מכאן הערה מוסרית חשובה. יעקב אבינו קרא להן לשדה כדי לשכנען לעלות איתו לארץ ישראל. בשביל מה? הרי הקב"ה ציווה עליו לעשות זאת. אז שיגיד להם שזו פקודה! אלא מכאן שאין ראוי לאדם להכריח, לנצח ולמשול על אשתו. אלא צריך לשכנע ולדבר כדי שתשתכנע ותרצה לעשות מרצונה הטוב. לא כופים אלא אוהבים.

  • פורסם בשאילת שלמה 521