שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויחי: לא להיות עיוור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"ויחי יעקב" (מז כח). מבאר רש"י: למה פרשה זו סתומה (פירוש: בין הפסוק הראשון של פרשתינו לבין הפסוק האחרון של הפרשה הקודמת אין רווח. אין סימן הפרדה של פרשה סתומה או פתוחה אלא נמשך ברצף). לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. ד"א, שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו ". יעקב אבינו רצה לדעת על הקץ ועל ימות המשיח. אומר הרמב"ם כי הנושאים הללו על הגאולה האחרונה ועל ימות המשיח "לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו" (הל' מלכים יב ב). אמנם אנו יודעים כי יהיו מלחמות ושיחזרו בתשובה. אולם איך ומתי אין אנו יודעים. אחרי שזה יהיה אנו נדע. כלומר, יש שתי עמדות קיצוניות. הראשון הוא כי האדם רוצה לדעת מראש כיצד זה יהיה. העמדה ההפוכה היא שאינו שם לב כלל כי זה מתרחש. הוא עיוור! " ועיור כעבד ד' " (ישעיה מב יט) ."הוציא עם עיור ועינים יש" (מג ח). הוא עד עיוור של ההיסטוריה שלו. אינו רואה את כל החסדים שעושה לנו הקב"ה כבר מאה שנה ואינו מודה לד' יומם ולילה. לכן אין להיות עיוורים על מה שקורה.

  • פורסם בשאילת שלמה 577