שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויחי: חינוך זה לא מתמטיקה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יוסף רצה שיעקב אבינו יברך קודם את מנשה הבכור ורק אחר כך את אפרים. אבל יעקב אבינו לא סבר כך ושיכל את ידיו (מח יד). יוסף העלה שזו טעות אך יעקב אבינו אמר שאין זו טעות. גם מנשה הוא חשוב מאוד גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל אך אפרים יהיה גדול ממנו. יוסף חשב שיעקב אבינו לא יודע. אך האמת היא כי כל מה שיוסף ידע גם יעקב אבינו ידע. אלא יעקב אבינו ידע עוד דברים הקשורים.

נמצינו למדים כי חינוך ילדים זה דבר מסובך. חושבים שהילד הזה הוא פחות מהילד הזה ובסוף הוא יותר מהילד הזה מסיבות שונות. זה לא מתמטיקה שיש לאדם שליטה אלא זה דבר מסובך. לפעמים יש הפתעות, יש לטובה ויש לרעה. מנשה זה לא לרעה אבל זה פחות מאפרים. אלא אנו עושים מה שיכולים ומה שאנו לא יכולים אנו מחזירים את זה לרבש"ע. כך הקב"ה החליט מהנימוקים אשר עמו אנו מקבלים זאת באהבה.

  • פורסם בשאילת שלמה 526